Frustrert mannJobber du som håndverker og vil bygge på hus eller hytte må du passe på. Da havner du i hengemyren for uttaksmerverdiavgift. Varer og tjenester som tas ut av bedriften skal nemlig ilegges merverdiavgift. For varer, dvs. materialer, er dette en selvfølge, ellers slapp man jo unna avgiften. Men for selve arbeidet du utfører, eller tjenesten, er det ikke like logisk. Tenk om du skulle få avgiftskrav fra skattemyndighetene etter å ha bygget på hytta på fritiden? Dette skjer. Og kamp mot skattemyndighetene er som kjent ingen spøk. Kravet skal først betales, også kan man diskutere i ettertid.

Men hva sier regelverket? Reglene er ikke lovfestet, og Stortinget sa i sin tid at det ikke skulle svares avgift når man gjorde ting privat, men det at reglene ikke er lovfestet gir i realiteten skattemyndighetene fritt spillerom. Og Finansdepartementet innrømmer selv at avgrensningen er vanskelig. Hør bare:

”Departementet er videre enig med arbeidsgruppen i at avgiftsplikten ved slike uttak må avgrenses mot de private dagligdagse gjøremål. Det er etter departementets syn ikke naturlig å karakterisere en næringsdrivendes dagligdagse gjøremål som et uttak fra dennes næringsvirksomhet, bare fordi gjøremålet i innhold samsvarer med de tjenestene som omsettes i virksomheten. For at det skal bli tale om uttak, legger departementet til grunn at det må forutsettes at ferdighetsutnyttelsen i forbindelse med gjøremålet ikke kunne ha skjedd omtrent like godt om vedkommende ikke hadde drevet næring på grunnlag av ferdigheten. Det kreves med andre ord en viss bruk av spesialkompetanse for at det skal foreligge avgiftspliktig uttak av tjenester fra avgiftspliktig virksomhet til bruk privat. Departementet ser at grensen mot private dagligdagse gjøremål i enkelte tilfeller kan være vanskelig å trekke.”

Jeg spør meg videre hvor grensen for spesialkompetanse går? Og hvor langt kan man dra dette? Hva med mekanikeren med spesialkompetanse som reparerer sin egen bil eller hjelper en kamerat? Biler er etter hvert blitt ganske teknisk avanserte. Er han skattesnyter? Hva med advokaten som benytter seg sin kompetanse privat? Og hvordan i all verden skal man argumentere imot en påståelig skattemyndighet?

Finansdepartementet kunne for øvrig heller ikke svare på om det er entydig forvaltning av disse uskrevne reglene eller om det er vill vest. (I det ville vesten var som kjent ikke alltid sheriffen på de skikkelige borgernes side.) Jeg frykter at det siste er tilfellet.

 

Linker:

Skriftlig spørsmål til finansministeren 1

Skriftlig spørsmål til finansministeren 2

Oppslag hos TV2 om Geir Lundheim som ble uttaksmomset for å ha bygget på familiehytten på fritiden

Vis at du tar dette på alvor ved å like Facebook-gruppen om dette.