Da FrP kom inn i regjering var det flere interesseorganisasjoner som var skeptiske til dette. Den gangen spådde dere at FrP ville ødelegge landbruket. Vi tenkte derfor at det var på tide å undersøke akkurat hvor mye skade vi har rukket å gjøre. Det viste seg imidlertid å være vanskelig da det ikke var noen skade å finne. Tvertimot…

Jordbruket går så det suser. Her er noen konkrete eksempler.

Økt inntekt
De siste to årene har bøndenes inntekt økt langt mer enn andre yrkesgrupper i samfunnet. Iløpet av denne perioden har ett årsverk økt med 47.000 kr [1] før jordbruksfradraget. Når dette er tatt med i beregningen har bøndene fått en inntektsøkning på 48.900 kr [1], mens andre yrkesgrupper har økt inntekten sin med  29.700 kr [1] i samme periode. Ifølge SSBs tall fra 2013 betyr dette at gjennomsnittsbonden i 2015 har ca. 618.100 kr i inntekt. [2] Til sammenligning har en gjennomsnittlig industriarbeider bare 442.500 kr [3]. Altså tjener norske bønder 175.600 kr mer. En gjennomsnittlig nordmann tjener 537.300 kr [4], noe som betyr at bonden ligger 80.800 kr over gjennomsnittet.
Med andre ord,  det umulige har skjedd. Det berømte lønningsgapet er tettet!

Økt interesse
Antallet søkere til naturbruk økte i fjor med over 5%. Andre yrkesfag økte bare med 1%. Nesten alle landbruksstudiene ved universitet- og høgskolene er fulle og det er ventelister ved flere studier.

Økt frihet
Bøndene kan nyte godt av økt frihet under FrP-Høyre. Blant annet har vi åpnet for salg av alkohol, rett fra gården. Dette betyr at entusiastiske turister ikke lengre må få beskjed om å reise til nærmeste vinmonopol for å kjøpe sideren de nettopp har smakt på.  (Lyst til å lese mer om alkoholsalg på gårdene i Buskerud? Lierposten (link) og Byavisa Drammen (link) har skrevet mer om dette)

 

Kilder
[1]
“Bøndenes inntekt har økt med 47.000 per årsverk,” Bondebladet – bondens egen ukeavis. [Online]. Available: http://www.bondebladet.no/nyhet/bandenes-inntekt-har-akt-med-47000-per-ayrsverk/. [Accessed: 30-Jul-2015].

[2]
“Gårdbrukernes inntekt og formue, 2013,” ssb.no. [Online]. Available: http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/binfo/aar/2015-03-06?fane=tabell&sort=nummer&tabell=220278. [Accessed: 30-Jul-2015].

[3]
“Månedslønna økte med 1 100 kroner,” ssb.no. [Online]. Available: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar/2015-01-21. [Accessed: 30-Jul-2015].

[4]
“Månedslønna økte med 3,2 prosent,” ssb.no. [Online]. Available: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar/2015-03-20. [Accessed: 30-Jul-2015].

[5]
L. matdepartementet, “Ungdom velger landbruk,” Regjeringen.no, 22-Jul-2015. [Online]. Available: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ungdom-velger-landbruk/id2427873/. [Accessed: 30-Jul-2015].