Da FrP kom inn i regjering var det flere interesseorganisasjoner som var skeptiske til dette. Den gangen spådde dere at FrP ville ødelegge landbruket. Vi tenkte derfor at det var på tide å undersøke akkurat hvor mye skade vi har rukket å gjøre. Det viste seg imidlertid å være vanskelig da det ikke var noen skade å finne. Tvertimot…

Over 3000 melkebønder har gjort det såpass bra med FrP i regjering at de ønsker å produsere mer melt enn noen gang tidligere. Tallene for kjøp av melkekvoter i omsetningsrunden for 2015 har nemlig kommet in og disse viser en økt interesse for kjøp av kvoter. Over 3000 bønder viser, for å sitere Sylvi Listhaug, tro på fremtiden (med FrP i regjering) og velger å satse på økt produksjon.
I Buskerud har det – som dere helt sikkert vet – vært lav interesse for kjøp av melkekvoter, men dette snudde i 2014. I 2015 var det 48 melkeprodusenter som ønsket å kjøpe kvoter av staten bare her. I hele landet var det i alt 3172 søkere som ønsket å kjøpe til sammen 164718631 liter melk fra staten. Det er en økning på 34% fra 2014.