Innovasjon NÅ

Regjeringen offentliggjorde i dag sin strategi for maritim næring og innovasjon. Her er det mye å glede seg over. Vi i FrP har alltid vært klare på at investering i Norge er det eneste som kan sikre landets fremtid. Vi er derfor både stolte over, og fornøyde med, å kunne annonsere at det fremover skal satses tungt på å gjøre den norske maritime næringen konkurransedyktig. For å oppnå dette har regjeringen besluttet å videreføre satsingen på maritim forskning og innovasjon i næringslivet igjennom MAROFF-programmet. FrP stiller seg også bak Maritim21, og vil sikre videreføringen av dette programmet igjennom en ny strategi som utarbeides i nær fremtid. […]