Behovet for studentboliger har blitt enormt de siste årene og kampen for å finne bolig på egenhånd har blitt nesten håpløs for studenter flest. Regjeringspartiene H og FrP med støtte fra KrF og Venstre vedtok derfor å finansiere 2200 studentboliger i 2016. Etter litt frem og tilbake har det blitt besluttet at teknobyen Kongsberg skal få 180 av disse og at Drammen skal få 75.

Nå som samskipnaden kan begynne realiseringen av disse boligprosjektene håper vi, og jeg tror vi kan snakke på vegne av hele Buskerud FrP, at Drammen og Kongsberg nå skal bli enda mer attraktive studentbyer.

Til tross for at vi nå får flere studentboliger kommer behovet fremdeles til å være stort og dette er bare et skritt i riktig retning. Regjeringen lovet å bygge flere studentboliger og selv om årets satsning er mer enn dobbelt så stor som de rød-grønnes (975) synes vi ikke det er nok.

Vi kan ikke løse alle de mange utfordringene som møter unge studenter som tar sine første skritt i retning arbeidslivet, men vi skal hjelpe de på vei. Boligkrisen (og vi tillater oss å kalle den situasjonen de Rød-grønne etterlot seg for en krise) kan ikke løses over natten, men vi kommer til å fortsette å etablere flere boliger også i årene fremover.