Prosjekt sommerjobb 2016 er godt i gang og i år startet Jørund hos mattilsynet (for anledningen ledsaget av undertegnede). Noe han selv syntes føltes naturlig med tanke på sitt langvarige engasjement for dyrevelferd.

På grunn av fellesferien var kun et fåtall av de 27 ansatte ved Mattilsynet i Søndre Buskerud til stede, men vi ble tatt godt imot og fikk blant annet se hvordan Mattilsynet benytter seg av Skype og andre digitale hjelpemidler for å holde møtetiden nede.

Forberedt på det verste

Før vi fikk bli med ut på tilsynsbesøk måtte vi underskrive en taushetserklæring og delta på en lengre samtale om Mattilsynets arbeid og det vi skulle være med på.

Mattilsynet har en krevende hverdag hvor de kommer inn i folks liv og hjem. Dette fører til at de ofte ser folk i vanskelige livssituasjoner. Bekymringsmeldingene kommer hyppig og hver dag er det noe nytt å gjøre.

Foto: Asbjørn Mitusch

Foto: Asbjørn Mitusch

Heldigvis jobber Mattilsynet i Søndre Buskerud tett med både kommunehelsetjenesten og Politiet. Et samarbeid som ifølge vår ‘guide’ fungerer utmerket. Sistnevnte måtte nylig kontaktes i forbindelse med en ’kattesamler’, en person som hadde latt flere titalls løskatter bo hos seg.

Tilsynsbesøk

Etter at kontrakten var underskrevet reiste vi ut på tilsynsbesøk til en gård litt utenfor Drammen. På vei til gården delte våre ledsagere både tanker og historier fra tidligere besøk og innen vi kom frem til gården hadde stemningen i bilen blitt riktig vennskapelig.

Foto: Asbjørn Mitusch

Foto: Asbjørn Mitusch

På gården ble vi tatt i mot av en stor og smilende bonde som villig fortalte om driften av gården og benyttet sjansen til å prate med Jørund om både landbrukspolitikk og Gründerskap.

Bonden viste villig frem både kyr, kalkuner og påfugler mens han i det vide og brede fortalte oss om både økologisk gårdsdrift, gjødsel og GPS sporing av kuer og okser.

Etter kort tid kom våre ledsagere frem til at alt var bra på gården og at det eneste de hadde å utsette på driften var et merke som hadde falt av øret på en ku, men dette var bonden allerede i ferd med å ordne opp i.

Problemer med omplassering

Til tross for at alle vi pratet med i Mattilsynet var generelt fornøyde hadde de noen bekymringer. Den største av disse var lovverket rundt omplassering av dyr. Dette krever at Mattilsynet må få samtykke fra eier for å kunne omplassere et mishandlet dyr. Dette er en ordning flere vi pratet med syntes var dårlig, spesielt med tanke på at mange av de som fratas dyrene sine ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

Foto: Asbjørn Mitusch

Foto: Asbjørn Mitusch

Mattilsynet må hvert år avlive flere friske og fine dyr på grunn av denne bestemmelsen, men nå jobbes det med å utarbeide nye regler som forhåpentligvis kan redde mange av disse.