Jørund Rytman har i dag offisielt sagt ja til å stille til gjenvalg som Stortingsrepresentant for Buskerud.

Jeg har oppnådd mye siden jeg i 2005 ble valgt inn som en av ets yngste representanter. Jeg har kjempet med nebb og klør for forenkling; først 8 år i Stortingets finanskomitè så to og et halvt år i næringskomiteen som FrPs gründerpolitiske talsmann og nå som medlem i utenriks – og forsvarskomiteen, men en ting er sikkert; jeg er ikke ferdig. Jeg ønsker å fortsette å slåss for forenkling for enkeltmennesket og næringslivet.

Da nominasjonskomiteen spurte Rytman om å stille til gjenvalg var det dog ikke noen automatikk i dette.

Buskeruds FrPere har festet sin lit til meg i 12år og det er et ansvar som til tider veier tungt. Neste år fyller jeg 40år og livssituasjonen min er nå en helt annen enn da jeg først ble valgt inn. Jeg venter nå mitt tredje barn så jeg måtte gå noen runder med meg selv. Det å stille til gjenvalg er ikke noe å kimse av. Det betyr fire nye år med lange kvelder og flere dager borte fra hjemmet. Heldigvis kjenner min kjæres tålmodighet tilsynelatende ingen grenser og etter flere samtaler med henne samt oppfordringer fra venner og gode kollegaer i FrP har jeg besluttet å stille til gjenvalg. Perioden 2017 – 21 ser ut til å bli et vendepunkt i norsk politikk og da ville det vært dumt om vi ‘veteraner’ skulle forlate paritet når det trenger oss som mest.

Det er naturlig at også andre stiller til valg i Buskerud

FrPs nominasjonsmøte i Buskerud vil trolig få valget mellom en rekke meget dyktige individer i år og forhåpentligvis vil flere av dem komme inn på Stortinget. Jeg håper flere unge og dyktige mennesker fra Buskerud vil komme inn på Stortinget og kunne fortsette den kampen jeg har vært en del av i over et tiår. Det er essensielt for at partiet skal overleve og styrkes.

Takker velgere, kollegaer og venner.

Å få representere sitt fylke på Stortinget er et privilegium. For meg har det vært en helt spesiell følelse å vite at jeg har tilliten til Buskeruds innbyggere og hver gang jeg har blitt gjenvalgt har denne følelsen blitt styrket. Jeg ønsker derfor å takke alle Buskeruds FrPere og spesielt dere som har tatt dere tid til å skrive til meg. Mengden støtte jeg har mottatt opp igjennom årene har vært uvurdelig og jeg er rørt over at så mange av dere har skrevet til meg og spurt meg om å stille til gjenvalg. Tusen takk.