Stortingsrepresentant Jørund Rytman og fylkestingsrepresentant Lavrans Kierulf deltok i dag på et krisemøte på Røyken Videregående Steinerskole. Skolen – som nå har begjært seg konkurs – har 83 elever og sysselsetter 30 lærere. Som eneste videregående steinerskole i Norge med internat har skolen vært et viktig tilbud for elever i Norge som ikke har en steinerskole i nærområdet.

De 83 elevene står nå ovenfor en stor utfordring med tanke på videre utdanning og det vil oppstå flere problemer for de som eventuelt nå må begynne på en vanlig videregående skole. Ikke minst for det læreplanen er en helt annen.

Jørund Rytman (som selv kun har gått på private skoler i sitt liv) og Lavrans (som tidligere har gått på steinerskole) understreker at de har stor forståelse for de problemene elevene nå står ovenfor og at de vil følge saken med Argus øyne.

Rytman hadde følgende å si etter dagens krisemøte.

– Vi i FrP har alltid lagt stor vekt på utdanning, trygghet og forutsigbarhet. Det er nå over åtti elever som står ovenfor en enorm utfordring og vi i FrP vil gjøre vårt ytterste for å sørge for at ting blir lettest mulig for disse.Her må eleven stå i fokus. Jeg forstår at det jobbes med flere mulige løsninger. Fylkeskommunen er lovpålagt å tilby skoleplass til elevene, men det som gjør saken spesielt utfordrende og kompleks er at det her er snakk om elever fra hele landet, og ikke minst at det pedagogiske tilbudet og læreplanen på Steinerskoler er ganske ulikt det den offentlige skolen tilbyr. Jeg håper ikke løsningen blir å tvinge disse elevene inn i den offentlige skolen der de vil få en helt ny læreplan.

Dette burde ikke ha skjedd. Her har styret gjort en alt for dårlig jobb og lovverket har heller ikke vært godt nok. Friskoler med så dårlig økonomi burde ikke få lov til å starte et skoleår og sette uskyldige elever i en slik situasjon.  Dette er en sak jeg kommer til å forfølge personlig. Jeg tok allerede i går kontakt med partikollega Lavrans Kierulf som er nylig gjenvalgt fylkestingsrepresentant og påtroppende gruppeleder for FrPs fylkestingsgruppe i det nye fylkestinget som konstitueres neste uke om saken. Han ble også med på informasjonsmøtet i dag og vil forfølge saken i fylkeskommunens politiske organer.

Jeg har også tatt kontakt med mine utdanningskollegaer på Stortinget, samt bedt politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet å se på denne situasjon. Dette er imidlertid et fylkeskommunalt ansvar, men en slik situasjon har aldri oppstått tidligere. Det er såvidt meg bekjent første gang i historien at en privatskole har begjært seg selv konkurs midt i et skoleår. Jeg håper imidlertid at skolen blir gjenåpnet med nye eiere innen kort tid.