I et intervju med Nettavisen 17. juni 2016, kritiserer stortingsrepresentant Jørund H. Rytman (FrP) den humanitære organisasjonen Leger Uten Grenser for å la politiske standpunkt få forrang over det gode, medisinske arbeidet de er kjent for å gjøre. Bakgrunnen er at Leger Uten Grenser har besluttet å ikke ta i mot mer penger fra Norge og EU i protest mot flyktningpolitikken som føres.
 
Rytman mener at Leger Uten Grenser – som ifølge dem selv «en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og hindrer nød» – med dette har blitt en politisk aktør. Han påpeker at dette må bety at det er viktigere å flagge politisk standpunkt enn å hjelpe folk på bakken, siden de avslår en så stor sum penger. Organisasjonen fikk 60-70 millioner kroner fra den norske stat alene.