Fotografiene nedenfor kan fritt benyttes innenfor rammene av norsk lov. Bildene kan dog ikke brukes i ulovlig eller umoralsk sammenheng, så som ærekrenkelse og sjikane. Fotografen Børge Sandnes må akkrediteres når bildene brukes.

The following photographs may be used freely within the limits of Norwegian Law. The photographs may not be used for illegal or immoral purposes, such as defamation and slander. The photographer, mr Børge Sandnes, must be accredited when the photographs are used.