NAVs brosjyre som spør om man trenger penger. På somalisk.

Staten forteller polakker som kommer til Norge hvordan de får skattekort. Somaliere får beskjed om hvordan de får økonomiske ytelser. Forskjellen på ulike innvandrergrupper er blitt så ekstrem at Skatteetaten ikke gidder å fortelle somaliere om hvordan de betaler skatt, og mens NAV gir europeiske innvandrere informasjon om pensjonsrettigheter og annet knyttet til arbeid får somaliere bare vite om økonomisk hjelp.

På fylkesårsmøtet nå i januar holdt jeg en tale hvor jeg pekte på de enorme forskjellene som ligger mellom innvandrergruppene. Enkelte innvandrergrupper kommer hit for å komme i jobb, og det lykkes de med, mens andre innvandrergrupper kommer hit for å få hjelp, og det får de. Det er er etterhvert blitt så tydelige forskjeller mellom innvandrergruppene at de store etatene har innrettet seg;

På Skatteetatens hjemmesider kan man lese om skattereglene på norsk, engelsk og polsk, mens man på NAVs hjemmesider kan lese om trygderettigheter på norsk, engelsk, polsk, tysk, arabisk, somali og urdu. På NAVs hjemmesider får man dessuten svært ulik informasjon avhengig av språk; de europeiske innvandrerne får informasjon om hvordan de får jobb i Norge og om lønnsgarantifondet, mens afrikanske og asiatiske innvandrere får informasjon om hva de gjør hvis de har «financial problems».

Det er åpenbart at staten innretter seg virkeligheten. En FrP-stat, derimot, ville tatt tak i dette problemet for å styre alle som kommer til Norge ut i produktiv innsats. Vi i FrP vil at alle mennesker i Norge, uansett opphav og andre forhold, skal kunne gjøre samfunnsnyttig innsats. Det å være i arbeid er også den beste garantien vi har mot store sosiale skiller, kriminalitet og andre uheldige forhold som preger noen etniske grupper mer enn andre.

Tilogmed mediene har endelig begynt å ta dette opp, senest VG nå i dag;

Somali: «Har du økonomiske problemer?» – Polsk: «Finn en jobb i Norge» 

Nedenfor følger innlegget jeg holdt på årsmøtet nå i januar;

Kjære årsmøte,

Mera nana Jørund hai, mai Drammen karen-e-wala hoon. Jeg heter Jørund, og kommer fra Drammen.

I min hjemby Drammen er det mange som kan urdu mye bedre enn jeg. Dessverre er det mange av dem som ikke kan norsk, og mange av dem blir heller ikke avkrevet å kunne norsk. De trenger ikke å lære seg om omgivelsene sine, de avkreves ikke å bidra, og når de trenger noe fra Staten får de hjelp på eget språk. De får kort og godt ikke hjelp til å delta i samfunnet på lik linje med andre borgere.

Dette har vi i Fremskrittspartiet advart mot lenge. Vi har fremmet mange forslag om konkrete tiltak i Stortinget for å gjøre noe med dette. Vi er blitt møtt med rasiststempel og vi er blitt latterliggjort. Nå begynner så smått de andre politikerne å dilte etter, for de ser at vi har hatt rett. Men foreløpig gjør de ikke annet enn å snakke.

Tilogmed Arbeiderpartiet har plutselig skjønt dette, og de har begynt å snakke om det. De har ikke gjort noe med det, selv om regjeringen med flertall på Stortinget kunne gjort noe, men nøyer seg med taler; noen ganger festtaler, andre ganger bedre taler. Men det hjelper ikke holde gode taler når den praktiske politikken ikke fungerer! Det blir som såpereklamen; «Det hjelper ikke pynte deg hvis du ikke har vaska deg!»

I min hjemby Drammen gikk norsk-iraneren Masud Gharakhani fra Arbeiderpartiet ut og sa at; vi må stille krav til innvandrere. Jeg siterer ham: ”I Norge er det norsk som gjelder. Bor du i Norge skal du snakke norsk. Så enkelt er det”. Det har v i FrP sagt i alle år, men forskjellen mellom oss og Arbeiderpartiet er at vi handler: Vi fremmer forslag i Stortinget, forslag som har vist seg å virke i andre land.

Regjeringens politikk i praksis
Hvordan er det med offentlig informasjon i Norge? Er det kun på norsk?

Til høsten stortingsvalg vil jeg sannsynligvis, på samme måte som ved de forrige valgene, få diverse fremmedspråklige brosjyrer i postkassen min. Ikke fra en av de mange innvandrerforeningene eller innvandrerbutikkene i nabolaget mitt, men fra Kommunal– og Regionaldepartementet. Det var valginformasjon på 8 fremmedspråklige brosjyrer om hvordan man kan stemme i Norge. Bl.a. på tyrkisk, urdu, somali, bosnisk-serbisk-kroatisk, vietnamesisk, persisk og arabisk. Til høsten helt sikkert på enda flere fremmedspråk. Ikke bare får man disse brosjyrene i posten, men ligger også inne i valglokalet. Det offisielle Norge sier med andre ord dette til våre nye landsmenn; ok, vi skjønner at du ikke har skjønt noe av det politiske systemet eller hva som har blitt sagt i valgkampen og hva de ulike partiene står for, men nå skal vi fortelle det hvordan du kan stemme. Skremmende..

Er det slik man lærer innvandrere å snakke norsk, Jens Stoltenberg?

Samtidig er det jo et tankekors at regjeringen og staten prioriterer valginformasjon på fremmespråk fra ikke-vestlige land, altså for innvandrere valgforskere mener har en tendens til å stemme sosialistisk.  Mens valginformasjon på EU-språk blir nedprioritert. Land som Norge faktisk har bilaterale avtaler med, om stemmerett, blir nedprioritert. Samtidig sier valgforskning at våre nye landsmenn fra øst-europa, som oftest stemmer ikke-sosialistisk..

DRAMMEN KOMMUNE.NO:

Flere og flere kommuner, har også begynt å legge ut offentlig informasjon på sine nettsider, på andre språk enn norsk. Går du for eksempel inn på Drammen kommune sin nettside er det for eksempel generell informasjon på arabisk, urdu og tyrkisk, i tillegg til norsk og engelsk.
Er det å stille krav til innvandrere og si at i Norge er det norsk som gjelder, Arbeiderpartiet?

FORSVARET:
Selv det norske forsvaret har begynt å informere på andre språk enn norsk. Dette for øke rekrutteringen til forsvaret.. Jeg måtte sjekke datoen da leste om det i avisen første gangen. Det var ikke 1. april. Så jo da, forsvarets nye rekrutteringskampanje består av at man besøker f.eks. moskeer , Shiek-templer og andre steder og deler ut brosjyrer.
En brosjyre på urdu, en brosjyre på panjabi, en brosjyre på tamilsk og en brosjyre på Hindi.

Er det å stille krav til innvandrere og si at i Norge er det norsk som gjelder, Arbeiderpartiet?Er det god integreringspolitikk, Arbeiderpartiet?

NAV
«Norges største bedrift» gir også informasjon på andre språk enn norsk, så får man informasjon på somali (det var kanskje ikke noe sjokk?), urdu, arabisk, polsk, engelsk og tysk. Er det å stille krav til innvandrere og si at Norge er det norsk som gjelder?

Politiet
Drastisk økning i tolketjenester de siste årene. 39 millioner kroner brukte politet på tolketjenester i 2011. Noe som går på driftsbudsjettet til det lokale politidistriktet. Noe som er grunnen til at Politiets fellesforbund mener det trengs statlig øremerkede midler på 70 til 100 millioner kroner for å finansiere tolkeutgiftene i år. Selv om de får viljen sin, så er det fortsatt skattebetalernes penger.. 

I tillegg til behov for tolk i politiets arbeid, så øker behovet hos domstolene.
På to år utgiftene til tolker økt med nærmere 40% prosent i tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Anslagsvis vil tallene for i år være rundt 100 millioner kroner. Politiets utgifter til tolk, for eksempel i avhør, kommer i tillegg.

NYINORGE.NO
Som er en nettside om praktiske opplysninger fra offentlige etater. Blant annet rettet mot arbeidsinnvandrere. Altså de som skal jobbe i i Norge. Hvilket språk finnes der, i tillegg til norsk? Jo, det er kun engelsk, tysk, polsk og litauisk(!).

SKATTEETATEN.NO
Og går man derimot inn på Skatteetaten sin nettside, altså for de som skal betale skatt.. Så finner du ikke noe informasjon på ikke-vestlige språk. Der er det kun på norsk, engelsk og polsk..

Så kan man jo lure på om regjeringens og finansministerens vurderinger rundt dette. Hvorfor informasjon på somali, urdu, og arabisk på nav.no, men ikke på skatteateaten.no ?

En ting er det prinsipielle. Og at det skal stilles krav. Men det at man skal oversette mye informasjon til all verdens språk, det koster penger. Skattebetalernes penger.