tusenlapperJeg lurer på om finansministeren har noen formening om når han har tatt nok penger fra folk flest og norsk næringsliv? Hvor mye skatteinntekter skal han kreve inn, før at han mener det er nok penger i statskassen?

Skatteinntektene strømmer nemlig inn. Mer enn det finansministeren hadde regnet med. Det har skjedd år etter år. Blant annet på grunn av en stadig høyere aktivitet i olje – og gass sektoren. Således også i år. Trolig blir skatteinntektene i år 40 milliarder kroner høyere enn det finansministeren trodde for halvannen måned siden, da statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem.

Hvorfor vil ikke rødgrønne kollegaer ikke senke det totale skatte– og avgiftstrykket, når staten får ekstremt mye enn det finansministeren hadde regnet seg frem til? Hva skal de rødgrønne politikerne med disse «ekstra» 40 milliardene? Går det til «skole og eldreomsorg»? Andre gode formål? Nei.. Foreløpig ser det ut til at disse også overføres til oljefondet, som allerede er på ca. 3700 mrd. kr.  Enda mer skal spekuleres på internasjonale børser og utenlandske verdipapirer. Blant annet for å investere i utenlandske konkurrenter av norske bedrifter.

«Penger til overs» burde blitt gitt tilbake til den rettmessige eier. Det norske folk og norsk næringsliv som har betalt for høy skatt. Hva synes du?