LeilighetFremskrittspartiet ble nylig av SingelSammen – interesseorganisasjonen for single, kåret til det beste partiet for single.  Bakgrunnen for dette var at organisasjonen bl.a. hadde gått igjennom partienes partiprogrammer og hva de ulike partiene hadde svart på diverse spørsmål. Hovedgrunnen til at Fremskrittspartiet kommer best ut er fordi vi har den beste boligpolitikken. For øvrig samme grunn til at OBOS ved kommunevalget i 2011 kåret Fremskrittspartiet til det mest boligvennlige partiet. Tidligere i dag har OBOS sendt ut en pressemelding som igjen bekrefter dette. Overskriften er ”FrP har stemt for flest boliger”.

Vi opplever stadig stigende boligpriser, og det er mer utfordrende og vanskeligere enn noen gang for førstegangsetablerere å kjøpe seg sin egen bolig. De rødgrønne må ta en stor del av skylden. I følge Veidekke Eiendom har det statlige kravet om rullestoltilpasning i små leiligheter økt byggekostnaden med 500.000 kr pr. leilighet. Selvaag Bolig har estimert kostnadene av Regjeringens nye krav til bolig til ca. 600.000 kr per nye toromsleilighet. I følge SSB vil befolkningen i Oslo-regionen øke med flere hundretusen innbyggere innen 2040. Det betyr at det er behov for mange nye boliger. Samtidig som at det trengs massiv bygging av nye boliger har det blitt vanskeligere å få bygget nye boliger. Dette fordi politikere verken ønsker at det bygges på matjord, i marka eller i høyden. Den særnorske formueskatten medfører også en uheldig overinvestering i eiendom, noe som resulterer i økende boligpriser. Lang saksbehandling i kommunen og fylkesmannens innsigelsesrett fører også uten tvil til kostnadsøkninger for boliger som skal bygges.

Noen av Fremskrittspartiets forslag for å bidra til billigere boliger er:

  • FrP vil forenkle de tekniske byggeforskriftene, og fjerne dagens krav om at det skal bygges handikaptoalett i alle nye boliger. Det er viktig at det i større grad bygges boliger med handikaptoalett, men FrP går i mot at det skal være et statlig krav om at det må gjelde alle, og mener det bør være unntak for mindre leiligheter
  • FrP vil fjerne kravene i den gjeldende leilighetsnormen som pålegger utbyggere å bygge dyre store leiligheter i områder der det er særlig behov for små leiligheter til studenter og folk i etableringsfasen
  • FrP vil forbedre Boligsparing for Ungdom
  • FrP vil fjerne det statlige kravet om 15% egenkapitalkrav. Dette må bankene selv bestemme
  • FrP vil verne om den private eiendomsretten, og la eieren bestemme mer over sin egen eiendom

En stemme til Fremskrittspartiet 9. september 2013 er en stemme for bedre boligpolitikk

 

Foto: Paulo Simão