Gammeldags ekstraskatt

Toll er en meget gammeldags måte å kreve inn inntekter til staten. Nå er tiden inne for å bygge ned barrierene. Tolleryrket er faktisk et av verdens eldste yrker. I dag er tollerens oppgave å hindre ulovlig inn- og utførsel av varer, sørge for riktige deklaringer, samt fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter. I gamle tider så var dette en grei måte å sikre inntekter til Kongen, men i de senere år har kronargumentet for å ha høye tollmurer rundt Norge vært å beskytte norsk industri. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Skatt, Toll|0 kommentarer

Skattelistene krenker privatlivets fred

15. desember 2008 debatterte Stortinget et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring Gjedde og undertegnede fra Fremskrittspartiet. Forslaget fikk kun støtte fra Høyre og KrF, og konsekvensen er at dine personlige og private opplysninger fortsatt legges ut for at andre skal kunne grave i dem. Fremskrittspartiet er enkeltindividets forkjemper og vil verne om privatlivets fred. Vi er derfor motstandere av offentliggjøring av skattelistene og har av den grunn fremmet forslag om å forby dette fordi det er en trussel og krenkelse av personvernet. Vi mener dette er en sak mellom skattemyndighetene og den enkelte skatteyter. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Dokument-8-forslag, Skatt|0 kommentarer

Dødsskatten

Det første Fremskrittspartiet, Høyre og de andre ikkesosialistiske partiene gjør når vi får regjeringsmakt i 2013, er å avskaffe norsges mest forhatte skatt – arveavgiften! Og det er det mange gode grunner til at vi skal! […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Arveavgift, Skatt|0 kommentarer