Polske skattebetalere og somaliske sosialklienter

NAVs brosjyre som spør om man trenger penger. På somalisk. Staten forteller polakker som kommer til Norge hvordan de får skattekort. Somaliere får beskjed om hvordan de får økonomiske ytelser. Forskjellen på ulike innvandrergrupper er blitt så ekstrem at Skatteetaten ikke gidder å fortelle somaliere om hvordan de betaler skatt, og mens NAV gir europeiske innvandrere informasjon om pensjonsrettigheter og annet knyttet til arbeid får somaliere bare vite om økonomisk hjelp. […]

Skrevet av |mars 20th, 2013|Innvandring|1 Comment

De glemte kvinnene

Den internasjonale kvinnedagen markeres 8. mars hvert år, og ifølge Wikipedia ble den for første gang arrangert i USA i 1909. Året etter ble dagen vedtatt som internasjonal dag under Sosialistinternasjonalenes konferanse i København.   Idéen om en internasjonal kvinnedag ble først og fremst lansert i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett, og kvinnelige fagforeningers  kamp for rettigheter. Dette har også blitt en viktig markeringsdag i Norge. Over hele landet har det vært små og store demonstrasjonstog – noen med få deltakere, andre med flere tusen personer. På 1990-tallet var det ikke så «populært» med kvinnedagen og frigjøring. Men i de senere år har oppslutningen økt, og det avholdes utallige arrangementer og markeringer på denne dagen. […]

Skrevet av |mars 8th, 2013|Uncategorized|3 Kommentarer

Statsbudsjettet som sovepute

Den norske løve gjesper seg igjennom tiden hvor den burde rustet seg mot fremtidens store utfordringer Da er statsbudsjettets hovedtall og skatteopplegg behandlet i Stortinget. Finansdebatten varte over 14 timer.. Jeg vil si at i et statsbudsjett med en utgiftsside på 1065 mrd. kroner og en inntektsside på ufattelige 1300 mrd. kroner skulle det være mye forskjellig å debattere. Debatten ble imidlertid ganske ensidig, og regjeringspartiene fokuserte i hovedsak på én ting: formuesskatten. Inntektene fra denne utgjør litt over én prosent av statens inntekter. Så da får vi bare konstatere at valgkampen er i gang. Og la meg derfor bare slå fast: FrP ønsker ikke at folk med millioninntekter skal betale null i skatt, og vil foreta grep for å sikre at alle med skatteevne bidrar. Men formuesskatten skal vekk fordi den er skadelig for norske virksomheter, norske arbeidsplasser og norsk eierskap. Å tvinge noen til å ta ut utbytte fra bedriften for å betale formuesskatt er å tvinge noen til å fjerne investeringsmuligheter som knytter seg til arbeidsplasser i bedriften. […]

Skrevet av |desember 8th, 2012|Finanspolitikk, Håpløs politikk, Statsbudsjett|0 kommentarer

Penger til overs..

Jeg lurer på om finansministeren har noen formening om når han har tatt nok penger fra folk flest og norsk næringsliv? Hvor mye skatteinntekter skal han kreve inn, før at han mener det er nok penger i statskassen? Skatteinntektene strømmer nemlig inn. Mer enn det finansministeren hadde regnet med. Det har skjedd år etter år. Blant [...]

Skrevet av |november 28th, 2012|Uncategorized|0 kommentarer

Stand på Liertoppen

Lier FrP og Drammen FrP på Liertoppen Kjøpesenter for å verve nye medlemmer og gi informasjon FrPs politikk. FrP-epler (fra Lier), eplejuice (fra Lier), kaffe, FrP-ballonger, FrP-refleks m.m. var populært blant interesserte. Med gode meningsmålinger i ryggen var det en bra dag å stå på FrP-stands i et stappfullt kjøpesenter på en regnfull dag

Skrevet av |oktober 24th, 2012|Uncategorized|0 kommentarer

Utenriksministeren rotet det til for seg

Utenriksminister Espen Barth Eide kom med kraftig kritikk av Israel da seilskipet Estelle forsøkte å bryte blokkaden av Gazastripen. - Barth Eide burde vært mer klar og tydelig på at våpenblokaden er lovlig anerkjent av FN, og at det vil få konsekvenser for de som forsøker å bryte den. Dette er ikke en lek, sier [...]

Skrevet av |oktober 24th, 2012|Uncategorized|0 kommentarer

Hva bør vi forvente av Regjeringens forslag til statsbudsjett i morgen?

Statsbudsjettet fremlegges i morgen, mandag 8. oktober. Hva bør vi egentlig forvente? Mye går veldig bra i Norge. Takket være at ”vi vant i lotto”. Vi fant olje! Oljenæringen smører norsk økonomi. Årlige investeringer har økt fra ca. 60 mrd kroner til ca. 200 mrd. kroner på ti år. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har anslått at arbeidsledigheten hadde vært nesten 100.000 høyere uten oljenæringens stimulans inn i norsk økonomi. Samtidig tar vi oss råd til at ca. 700.000 nordmenn i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Vi har et voksende byråkrati, et stort skjemavelde og en offentlig sektor som ikke stimulerer til tilstrekkelig effektivisering. Det underinvesteres i viktig realkapital slik som infrastruktur, bygningsmasse (sykehus og skoler som forfaller), og forskning. Det er ikke bærekraftig på sikt. Vi må stimulere folk til å jobbe. Landet trenger arbeidskraft. Det må lønne seg å jobbe. […]

Skrevet av |oktober 7th, 2012|Finanspolitikk, Statsbudsjett|0 kommentarer

I tog for mer oljepenger

Staten har over 3700 mrd kr spart i utlandet. Samtidig bygges de fleste veier ved at vi låner penger fra utlandet, og bilistene betaler tilbake lånet gjennom bompenger. Rentekostnadne er langt høyere enn hva oljefondet får når penger lånes til Tyskland. Dette er helt meningsløst, men kun FrP utfordrer denne pengesløsingen. […]

Skrevet av |oktober 6th, 2012|Finanspolitikk, Samferdsel|0 kommentarer

Du kan få kjempebot for å gjøre jobben din

Finansminister Sigbjørn JohnsenFoto: Rune Kongsro, Finansdepartementet Er du kokk, snekker eller noe helt annet? Pass på - det kan koste deg dyrt, sier stortingsrepresentant Jørund H Rytman. Les mer på NA24

Skrevet av |september 22nd, 2012|Medieoppslag|0 kommentarer

Uttaksmerverdiavgift – Lovløshet og vill vest?

Jobber du som håndverker og vil bygge på hus eller hytte må du passe på. Da havner du i hengemyren for uttaksmerverdiavgift. Varer og tjenester som tas ut av bedriften skal nemlig ilegges merverdiavgift. For varer, dvs. materialer, er dette en selvfølge, ellers slapp man jo unna avgiften. Men for selve arbeidet du utfører, eller tjenesten, er det ikke like logisk. Tenk om du skulle få avgiftskrav fra skattemyndighetene etter å ha bygget på hytta på fritiden? Dette skjer. Og kamp mot skattemyndighetene er som kjent ingen spøk. Kravet skal først betales, også kan man diskutere i ettertid. Men hva sier regelverket? Reglene er ikke lovfestet, og Stortinget sa i sin tid at det ikke skulle svares avgift når man gjorde ting privat, men det at reglene ikke er lovfestet gir i realiteten skattemyndighetene fritt spillerom. Og Finansdepartementet innrømmer selv at avgrensningen er vanskelig. Hør bare: […]

Skrevet av |september 7th, 2012|Byråkrati, Finanspolitikk, Håpløs politikk, Skriftlige spørsmål|1 Comment

Sommerjobb som gardsgutt

Jeg har hatt sommerjobb som gårdsgutt i Larvik.  NrK Østafjells 27. juli 2012.    

Skrevet av |juli 31st, 2012|Medieoppslag|0 kommentarer

Politiker søker ekte jobb

Jeg er en vitebegjærlig, lærevillig og arbeidsom politiker som har tenkt å ta noen dager ekstrajobb i sommer.  Og det på en vanlig arbeidsplass. For å lære mer om de utfordringer en bedrift i Buskerud har. Derfor lurer jeg nå på om det er noen bedrifter der ute med et ønske om å la en politiker hospitere i tre dager til ende. Til daglig har jeg mitt virke i Stortingets finanskomitè, men jeg har ikke tenkt å la det være noen hindring for å utvide horisonten til andre områder. Kanskje en innovativ bedrift i Buskerud har noe spennende å vise meg? Eller en tradisjonsrik familiebedrift som sliter med dagens rammevilkår for konkurranseutsatt næring? […]

Skrevet av |juni 13th, 2012|Annet|1 Comment

Flyselskap til våre barn?

Er statlig eierskap i et flyselskap noe av det viktigste vi kan gi våre barn? Trolig ikke – men hvorfor har da flyselskap tilgang til oljefondets penger uten restriksjoner, mens helse, utdanning og infrastruktur må prioriteres opp mot hverandre? Velkommen til Arbeiderpartiets «ansvarlige økonomiske politikk». […]

Skrevet av |mai 29th, 2012|Håpløs politikk|0 kommentarer

Rødgrønn bærtur straffer boligkjøperne

Boligprisene har økt betydelig de siste ti årene, og der hvor det tidligere var lett for en enslig førstegangsetablerer å komme inn på boligmarkedet er det blitt vanskelig. Med mindre man har noen å kjøpe sammen med, rike foreldre eller store oppsparte midler, kan man glemme å komme inn på boligmarkedet i de store byene. Hvordan reagerer regjeringen? Jo, ved systematisk å gjøre det enda vanskeligere, over hele fjøla. Boligprisene har steget betraktelig de siste ti-tolv årene. Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at prisene for boliger på landsbasis er nær doblet fra 2000 til i år. Veksten er størst i de store byene, f.eks hele 44% på bare tre år i min egen hjemby Drammen. Ord som «inflasjon», «prisfest» «eksplosiv vekst» sitter løst i mediene – og hos mange politikere. Det er kanskje lett å la seg sjokkere av tallene, og så dirre av harme mens man tordner mot griske meglere og ville budrunder. «DETTE MÅ REGULERES» roper de, for mennesker som tror at fremtiden kan vedtas liker dårlig at prisene endres uten at de har vedtatt det først. […]

Krever å få utbetalt skattepengene før

Estland: To dager. Norge: Flere måneder. Rytman krever svar. - Jeg kan ikke forstå hvorfor det tar opp til syv måneder fra vi har levert  selvangivelsen til Skatteetaten er ferdig med å behandle den og vi endelig  får penger til gode utbetalt, sier stortingsrepresentant og medlem av  finanskomiteen Jørund Rytman til NA24. Les mer i NA24...

Skrevet av |mai 14th, 2012|Byråkrati, Skatt|0 kommentarer

Frp om tollkontroll 10 år tilbake i tid: – Helt vilt!

Uten mistanke kan tollvesenet sjekke alle nordmenn i valutaregisteret og kreve bevis for utenlandskjøp for over 25.000 kroner ti år tilbake i tid. Dersom du ikke greier å legge frem det tollmyndighetene vil se, risikerer du tilleggstoll. Les mer i Aftenposten...

Skrevet av |mai 13th, 2012|Byråkrati, Håpløs politikk, Toll|0 kommentarer

Norske bompenger betaler for tyske motorveier

Den statlige Kommunalbanken finansierer norske veiprosjekter. Banken henter nesten alle pengene gjennom dyre lån fra utlandet, deriblant Tyskland. Samtidig har vi tusenvis av milliarder i oljefondet. Oljefondet får ikke lov til å låne penger til norske banker. Oljefondet får derimot lov til å låne penger til Den tyske stat, til bare 1.8% rente. Dette bruker tyskerne til å bygge motorveier. Sagt på en annen måte; vi bygger veier til dyr rente, mens vi lar tyskerne bygge veier til billig rente. Det er fullstendig unødvendig når vi har milliarder på bok som gir oss handlefrihet uten å måtte betale dyr rente til utlandet. Det blir litt som om man skulle tatt dyre kredittkortlån for å investere de lånte pengene i en ordinær sparekonto, og så sliter med å betale husleia fordi man har håpløse og unødvendige renteutgifter. Fullstendig høl i huet! Dette tok FrPs fire musketerer opp i Stortingets spørretime, men finansministeren Sigbjørn Johnsen svarte på samme måte som regjeringen alltid svarer, nemlig at rare teoretiske prinsipper de selv har laget er viktigere enn sunn fornuft. […]

Skrevet av |mai 6th, 2012|Håpløs politikk|3 Kommentarer

Anker ikke dom om skattelister

Finansdepartementet er dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Nordhordaland tingrett har kommet til at det er i strid med menneskerettighetene at Skatteetaten gir private skatteopplysninger til media slik at de kan legge dem ut på nettet i søkbar form. Reglene er endret i ettertid, så Finansdepartementet ser ikke grunn til å anke dommen, selv om de er uenig i deler av den. […]

Skrevet av |mai 6th, 2012|Håpløs politikk, Skatt|0 kommentarer

Bløffer om skattenivået

Så hendig å sitte med makten, da kan man definere virkeligheten. Det tror i alle fall den rødgrønne regjeringen. Nå later de som om eiendomsskatt og bompenger ikke er en skatt. Det blir en pinlig lek med ord. Jeg er sikker på at du like fullt blir noen kroner fattigere neste gang du passerer en bomstasjon. Bakgrunnen for en slik lek med ord er at den rødgrønne regjeringen lovet å holde skatter og avgifter på 2004 nivå. Da gjelder det å definere stat/kommunes inntekter som noe annet enn skatt eller avgift. Ikke la deg lure.   […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Brutte løfter, Skatt|1 Comment

Tollfri import for varer under 1000 kroner

Fremskrittspartiet har foreslått å heve grensen for tollfri import fra 200 kroner til 1000 kroner. Det tragikomiske og interessante i denne saken er at de alle partiene har lovet velgere at man vil heve grensen. Så når Fremskrittspartiet nå for tredje gang på få år foreslo å øke den, hadde jeg håpet at flere partier hadde støttet oss. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Dokument-8-forslag, Toll|0 kommentarer