Norsk investorvisum

Verden er i utvikling og oljeeventyret nærmer seg slutten. Derfor må regjeringen og dens ministere lete etter nye løsninger. Det er dette næringsminister Monica Mæland (H) gjør når hun nå vurderer muligheten for et norsk investorvisum. Det som kanskje kommer som en overraskelse er at forslaget har vært fremmet en gang før. For halvannet år siden fremmet nemlig FrPs Jørund Rytman det samme forslaget. Den gangen var mottakelsen heller lunken, men det er godt å se at næringsministeren nå stiller seg bak forslaget. Velkommen etter skal hun være. Rytman hadde følgende å si om saken […]

Skrevet av |oktober 27th, 2015|Finanspolitikk|0 kommentarer
  • Røyken_videregående_steinerskole_-_2011-08-10_-_J._P._Fagerback

Røyken Videregående Steinerskole

Stortingsrepresentant Jørund Rytman og fylkestingsrepresentant Lavrans Kierulf deltok i dag på et krisemøte på Røyken Videregående Steinerskole. Skolen – som nå har begjært seg konkurs – har 83 elever og sysselsetter 30 lærere. Som eneste videregående steinerskole i Norge med internat har skolen vært et viktig tilbud for elever i Norge som ikke har en steinerskole i nærområdet. De 83 elevene står nå ovenfor en stor utfordring med tanke på videre utdanning og det vil oppstå flere problemer for de som eventuelt nå må begynne på en vanlig videregående skole. Ikke minst for det læreplanen er en helt annen. […]

Skrevet av |oktober 16th, 2015|Utdanning|0 kommentarer
  • cropped-Rytman.jpg

Den nye gründerplanen

Det hersker liten tvil om at Norge går en ny tid i møte. Vi kan så smått skimte slutten på oljeeventyret og det gjenstår bare å finne ut om de levde lykkelig alle sine dager. Håpet er at driftige individer med nye tanker og idéer skal kunne sikre denne avslutningen og derfor fremlegger i dag regjeringen sin nye gründerplan med fokus på å tilrettelegge for investering og nyskapning. Dette er en videreføring av strategien som blant annet har ført til at vi i dag bruker 1,5 milliarder kroner mer på næringsrettet forskning en vi gjorde i 2013. Det var også dette som førte til et forslag om å utvide Innovasjon Norge med 100 millioner i 2015. […]

Skrevet av |oktober 12th, 2015|Finanspolitikk|0 kommentarer
  • cropped-Rytman.jpg

Momsopprydding

Tidligere regjeringer har vært flinke til forskjellige ting; blant annet til å fylle statskassen på menigmanns bekostning. Det dere kanskje ikke har fått med dere er at tidligere regjeringer har fått til det kunststykket å fylle statskassen på bekostning av veldedighet også! Det har seg nemlig slik at når en dagligvarekjede donerer mat til veldedige formål må de betale 15% ’uttaksmoms’ til staten. Dette synes ikke vi i FrP noe om. Vi er av den oppfatning at veldedighet er privatpersoners ansvar og at staten ikke skal tjene penger på dette. Vi har derfor foreslått at ’uttaksmomsen’ skal fjernes. Ikke bare for det den i prinsippet er forkastelig, men for det den gir bedriftene økonomisk insentiv til å destruere produkter i stede for å donere bort disse. Vi her på Rytman.no er meget fornøyd med at regjeringen endelig har begynt å dele vårt synspunkt. Flere av dere husker kanskje frivillighetsskandalen i Nedre Eiker (2009). Under daværende system måtte frivillige i kommunale foretak betale skatt for maten de spiste. Dette gikk vi den gangen hardt ut mot og finansdepartementet så plutselig saken i ”et nytt lys”. […]

Skrevet av |oktober 6th, 2015|Byråkrati|0 kommentarer

En seier i kampen mot Datalagringsdirektivet

foto: pixabay.com Datalagringsdirektivet – EU-direktiv 2006/24/EF – har vært et tungt diskutert tema siden det for første gang viste sitt mindre attraktive ansikt i 2011. FrP var et av de partiene som så direktivet for det det virkelig var; et forsøk på å bringe EU nærmere Totalitarismen. I tråd med slagordet, for Folk Flest, motsatte vi oss derfor direktivet. Folk Flest er ikke kjeltringer og Folk Flest setter heller ikke pris på å bli behandlet som om de er nettopp det. […]

Skrevet av |oktober 2nd, 2015|Annet|0 kommentarer
  • IMG_20150910_195225

Kontantopprøret

De av dere som har fulgt Jørund en stund er sannsynligvis klar over at det er lite vi synes er like viktig som privatliv. Vi her på Rytman.no er av den oppfatning at for å kunne bevare privatlivet må man ha muligheten til å benytte seg av kontanter – kongens mynt. Derfor dro Jørund og jeg torsdag kveld på et møte i kjelleren på det norsk Bergverksmuseum, bare noen steinkast fra Det Norske Myntverket der all norsk mynt fremdeles blir produsert. På møtet – som har sitt utspring i Facebook gruppen ’Ja til Kontanter’, en gruppe som i skrivende stund har 3453 medlemmer – deltok flere engasjerte mennesker med en variert bakgrunn og en ting til felles, et brennende engasjement for kontanters videre eksistens. Også en utsending fra næringslivets hovedorganisasjon deltok på møtet. […]

Skrevet av |september 14th, 2015|Finanspolitikk|0 kommentarer
  • foto: soccermommanual.com

Frivillighetsregisteret forblir gratis

For å gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å samhandle med offentlige myndigheter ønsker FrP/Høyre å fjerne registreringsavgiften i frivillighetsregisteret. Dette er noe LNU og flere andre organisasjoner har kjempet for i lang tid. I 2015 fjernet regjeringen årsavgiften for å gi mindre organisasjoner muligheten til å melde seg inn og dra nytte av de fordelene dette medbringer. På grunn av positive tilbakemeldinger har regjeringen besluttet å fortsette dette initiativet og har derfor fjernet avgiften også for 2016.  […]

Skrevet av |september 11th, 2015|Kultur|0 kommentarer
  • Ryt

IKT Debatten

Søndag kveld representerte Rytman FrP under IKT-Norges debatt om digitaliseringen av Norge og budskapet var klart; se til Estland. Ett lite land som har bevist at også små land kan mestre Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Norge derimot har de siste 10 årene vært hjemsøkt av IKT-skandale etter IKT-skandale. Noen av disse har vært relativt katastrofale. For eksempel kan vi nevne Altinn.no under Trond Giske og næringsdepartementet, og politiets IKT system kan det skrives bøker om. Det er vel heller ingen som kan glemme stortingets endrede og strengere straffelov som måtte utsettes fordi politiets datasystem var for gammelt! Faktisk finnes det datasystemer hos politiet som er eldre enn Rytman(38) selv! Dette til tross for at vi hvert år bruker minimum 10 milliarder kroner på utvikling av offentlige systemer. […]

Skrevet av |august 19th, 2015|Innovasjon, Medieoppslag|0 kommentarer
  • 1581709843_edit

En gladnyhet!

Vi har en gledelig kunngjøring å komme med. Det blir ikke noe nytt Asylmottak i Lier! Dette er noe Rytman har jobbet mot i flere år, og i går sendte justisminister Anundsen(FrP) et skriv til statsbygg der han ga beskjed om at asylmottaket ikke skal gjenåpnes. Kampen mot Asylmottaket startet allerede i 2013 og Rytman tok personlig opp saken i Stortinget og med daværende justisminister. Den gangen lød svaret fra Grete Faremo; […]

Skrevet av |juli 3rd, 2015|Innvandring|0 kommentarer

Prosjekt sommerjobb

  Stortingspolitiker for FrP Jørund H. Rytman er en vitebegjærlig, lærevillig og arbeidsom politiker som har tenkt å ta noen dager ekstrajobb i sommer. Og det på en vanlig arbeidsplass. Dette vil han for å lære mer om utfordringer bedrifter i Buskerud står overfor. Saken fortsetter under bildet […]

Skrevet av |juni 22nd, 2015|Prosjekt sommerjobb|0 kommentarer

Enklere Hverdag for Norske Bønder

Høyre/FrP-regjeringen har sendt en melding til Stortinget som skal bidra til en enklere hverdag for norske bønder med interesse for gründerskap. Hovedmålet er å gjøre det enklere for landbrukere å utnytte sitt totale ressursgrunnlag uten unødvendige hindre. I meldingen viser regjeringen til en rekke gründere som har skapt nye arbeidsplasser utenfor det tradisjonelle landbruket Det er viktig at det settes fokus på hvordan man kan utnytte de ressursene man har til å skape ytterligere verdier. Dette vil på sikt gi lovende nyetableringer anledningen til å vokse. Lønnsomt landbruk handler om å se muligheten for vekst. De siste årene har  det utviklet seg stor etterspørsel etter lokal- mat og -drikke. Også innenfor reiselivet har nye muligheter presentert seg; blant annet er det stor etterspørsel etter opplevelsesreiser. FrP ønsker å tilrettelegge for utnyttelse av disse spennende markedene. […]

Skrevet av |juni 8th, 2015|Innovasjon|0 kommentarer

Innovasjon NÅ

Regjeringen offentliggjorde i dag sin strategi for maritim næring og innovasjon. Her er det mye å glede seg over. Vi i FrP har alltid vært klare på at investering i Norge er det eneste som kan sikre landets fremtid. Vi er derfor både stolte over, og fornøyde med, å kunne annonsere at det fremover skal satses tungt på å gjøre den norske maritime næringen konkurransedyktig. For å oppnå dette har regjeringen besluttet å videreføre satsingen på maritim forskning og innovasjon i næringslivet igjennom MAROFF-programmet. FrP stiller seg også bak Maritim21, og vil sikre videreføringen av dette programmet igjennom en ny strategi som utarbeides i nær fremtid. […]

Skrevet av |mai 29th, 2015|Innovasjon|0 kommentarer

Gratulerer med dagen, kjære venner

Visste dere at frem til 1814 var Norge underlagt den mest totalitære loven noen gang skrevet ned på papir? Den danske Kongeloven. Til tross for dette var det Norge, ikke Frankrike, som fikk verdens mest liberale grunnlov. Den ble undertegnet for 101år siden idag; 17 Mai 1814. Mennene som samlet seg på Eidsvoll var ikke [...]

Skrevet av |mai 17th, 2015|Annet|0 kommentarer

11,3 millioner til utvisningssaker

I det reviderte statsbudsjettet for 2015 forslår regjeringen, med FrP i spissen, å bevilge 11,3 millioner kroner til UDI for behandling av utvisningssaker Det anslås at bevilgningen vil sørge for at 1 100 flere utvisningssaker blir behandlet i løpet av året. Regjeringen påpeker at utvisning er ett viktig verktøy i kampen mot kriminalitet; som sørger for at uønskede [...]

Skrevet av |mai 15th, 2015|Byråkrati, Innvandring|0 kommentarer

Bli rik på din kunst, også økonomisk!

Siden 1866 har Stortingsbygningen tatt imot mange ulike forsamlinger, men få har vært like fargerike som gruppen stortingsrepresentant Jørund Rytman inviterte på mandag for og diskutere kunsten, og kunstnernes, fremtid i Norge. Det hele begynte da Rytman ved en ren tilfeldighet befant seg ved siden av den anerkjente skulptøren Kirsten Kokkin på en flytur fra New York til Oslo. De to kom i prat og det tok ikke lang tid før de ble enige om at det var på høy tid at kunstnere tok sin rettmessige plass blant Norske Gründere. Slik kom det til at tyve gründere og kunstnere samlet seg på stortinget for å prate om hvordan man kan reparere katastrofen som er kulturløftet. […]

Skrevet av |mai 2nd, 2015|Brutte løfter, Kultur|0 kommentarer

Partiet for de single

Fremskrittspartiet ble nylig av SingelSammen – interesseorganisasjonen for single, kåret til det beste partiet for single.  Bakgrunnen for dette var at organisasjonen bl.a. hadde gått igjennom partienes partiprogrammer og hva de ulike partiene hadde svart på diverse spørsmål. Hovedgrunnen til at Fremskrittspartiet kommer best ut er fordi vi har den beste boligpolitikken. For øvrig samme grunn til at OBOS ved kommunevalget i 2011 kåret Fremskrittspartiet til det mest boligvennlige partiet. Tidligere i dag har OBOS sendt ut en pressemelding som igjen bekrefter dette. Overskriften er ”FrP har stemt for flest boliger”. […]

Skrevet av |september 6th, 2013|Boligpolitikk, Finanspolitikk|0 kommentarer

Er Norge virkelig en oljenasjon?

Norge må være den oljenasjonen i verden som investerer minst i sitt eget land. Mens skyskrapere strekker seg mot himmelen i Emiratene, og Saudi-Arabia bygger motorveier på kryss-og-tvers av ørkenen, har Norge syltet ned 4.397 milliarder kroner på bok. Sammenlignet med andre oljeland er oljerikdommen her nesten usynlig, og Norge har dårligere veier enn mange u-land. […]

Skrevet av |august 13th, 2013|Uncategorized|0 kommentarer

Stolt av Drammen

Drammen har blitt en flott by som vi kan være stolte av. Slik har det ikke alltid vært. Tidligere var byen først og fremst kjent for å være en tidkrevende og frustrerende trafikkflaskehals. Nå er Drammen kjent som Elvebyen, og stadig flere velger å flytte hit på grunn av byens unike kvaliteter. Mange lurer på hvordan de kan kopiere suksessen, og derfor kommer folk langveisfra for å lære byutvikling her. Sannheten er at transport er et nøkkelelement i Drammens vinneroppskrift, og at byen aldri hadde greid å bli Norges beste by uten store investeringer innen infrastruktur. Utviklingen er ikke ferdig, og strategien om å kombinere et variert kultur- og næringsliv med våre natur- og miljøkvaliteter bør fortsette.  […]

Skrevet av |august 11th, 2013|Uncategorized|0 kommentarer

Er bompenger en ekstraskatt eller ikke?

Statsminister Jens Stoltenbergs personlige skatteløfte har vært: Så lenge han er statsminister vil han ikke heve skattenivået i Norge. Han har hele tiden påstått at skatte– og avgiftsnivået har ligget på 2004-nivå. Han sier han nå også vil frede det såkalte 2004-nivået på skatt også i en tredje stortingsperiode; fra 2013 og frem til 2017. Dette betyr at enkelte skatter og avgifter kan øke, men da må regjeringen sette ned tilsvarende slik at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke øker. Tror vi noe på det? […]

Skrevet av |mai 24th, 2013|Uncategorized|1 Comment

FrP-bursdag: 40 år i liberalismens tjeneste

I disse tiårene har vi kjempet for mer frihet til enkeltmennesket, og vi har vunnet mange slag på vegne av enkeltindividet. Men, dessverre så holder Staten fortsatt en klam hånd over mye av vår hverdag, og det er fortsatt ikke likebehandling mellom offentlige og private tilbydere innen for eksempel barnehagesektoren, skoler, hjemmepleien eller sykehjem. Dette er viktige saker for Fremskrittspartiet, og vi arbeider for at du skal få friheten til å velge. […]

Skrevet av |april 8th, 2013|Uncategorized|0 kommentarer