Tidligere regjeringer har vært flinke til forskjellige ting; blant annet til å fylle statskassen på menigmanns bekostning. Det dere kanskje ikke har fått med dere er at tidligere regjeringer har fått til det kunststykket å fylle statskassen på bekostning av veldedighet også! Det har seg nemlig slik at når en dagligvarekjede donerer mat til veldedige formål må de betale 15% ’uttaksmoms’ til staten.

Dette synes ikke vi i FrP noe om. Vi er av den oppfatning at veldedighet er privatpersoners ansvar og at staten ikke skal tjene penger på dette. Vi har derfor foreslått at ’uttaksmomsen’ skal fjernes. Ikke bare for det den i prinsippet er forkastelig, men for det den gir bedriftene økonomisk insentiv til å destruere produkter i stede for å donere bort disse.

Vi her på Rytman.no er meget fornøyd med at regjeringen endelig har begynt å dele vårt synspunkt. Flere av dere husker kanskje frivillighetsskandalen i Nedre Eiker (2009). Under daværende system måtte frivillige i kommunale foretak betale skatt for maten de spiste. Dette gikk vi den gangen hardt ut mot og finansdepartementet så plutselig saken i ”et nytt lys”.

Dessverre er det ofte slik at det offentlige bare ser saker i ”et nytt lys” når både politikere og velgere engasjerer seg. Det er derfor viktig at noen tar på seg oppgaven som ” vaktbikkje”. Det er en oppgave vi her på Rytman.no gjerne vil ta på oss, men vi har dessverre ikke mannekraft og resurser nok til å holde øye med de – til tider – lumske byråkratene til en hver tid. Derfor er det nødvendig at du, kjære velger, hjelper til og tipser oss når slikt skjer.