båt

Regjeringen offentliggjorde i dag sin strategi for maritim næring og innovasjon. Her er det mye å glede seg over.

Vi i FrP har alltid vært klare på at investering i Norge er det eneste som kan sikre landets fremtid. Vi er derfor både stolte over, og fornøyde med, å kunne annonsere at det fremover skal satses tungt på å gjøre den norske maritime næringen konkurransedyktig. For å oppnå dette har regjeringen besluttet å videreføre satsingen på maritim forskning og innovasjon i næringslivet igjennom MAROFF-programmet. FrP stiller seg også bak Maritim21, og vil sikre videreføringen av dette programmet igjennom en ny strategi som utarbeides i nær fremtid.

Vi vil allerede i år begynner å jobbe for ett nyskapende Norge, med en kraftig satsing på flere landsdekkende og bredt innrettede virkemidler, helt uten tematiske begrensninger.

I statsbudsjettet for 2015 fikk også Innovasjon Norge 864milioner kroner ekstra til innovasjon og næringsutvikling. Dette er med andre ord en gyllen mulighet, ikke bare for den maritime næringen, men for alle innovative bedrifter og gründere som mener at de kan bidra til ett bedre Norge og en enklere hverdag for folk flest.

For oss i Buskerud, og spesielt de som i denne spennende tid er heldige nok til å befinne seg i Kongsberg, er dette strålende nyheter. Satsingen på innovasjon vil på sikt ikke bare sikre Kongsbergs fremtid; den vil også føre til mange spennende fremskritt, i tillegg til flere og mer stabile arbeidsplasser.

Jørund, som sitter i næringskomiteen, har fulgt utviklingen med argusøyne og har følgende å si om saken. -Dette er et resultat av et tett samarbeid mellom flere partner. Jeg er meget fornøyd med resultatet, og gleder meg over at Norske gründere endelig får den støtten og den anerkjennelse de fortjener. Det blir spennende å se resultatet av denne satsingen, og jeg har stor tro på at Norsk næringsliv vil blomstre som ett resultat av denne.