Vi har en gledelig kunngjøring å komme med. Det blir ikke noe nytt Asylmottak i Lier!

Dette er noe Rytman har jobbet mot i flere år, og i går sendte justisminister Anundsen(FrP) et skriv til statsbygg der han ga beskjed om at asylmottaket ikke skal gjenåpnes.

Kampen mot Asylmottaket startet allerede i 2013 og Rytman tok personlig opp saken i Stortinget og med daværende justisminister. Den gangen lød svaret fra Grete Faremo;

Eiendommen ble kjøpt av Statsbygg […] for å kunne brukes til drift av asylmottak.

Det var derfor en fornøyd Rytman som i morges ringte meg for å meddele at

Endelig har vi, og ikke minst lokalbefolkningen, blitt hørt!

Og hva skal området nå brukes til? Rytman er ikke i tvil.

Området bør brukes til bygging av nye og moderne leiligheter. Befolkningen sliter med manglende boliger og skyhøye priser. Jeg kan med hånden på hjerte si at jeg tror vi har befolkningens fulle støtte i denne saken. Hvis tidligere erfaringer med denne typen saker er noen som helst indikator kommer også dette til å bli en kamp, men det er en kamp som må tas og som jeg er mer en klar for.