I sin bok Konkurransekraft – Berlin gir Hermund Haaland og Nicolai Strøm-Olsen mye god informasjon om Berlins gründermiljø og de faktorene som har gjort byen attraktiv for gründere. Vi her på Rytman.no mener at Norge kan lære mye av disse. Her har vi listet de viktigste punktene vi mener regjeringen og bystyret bør se nærmere på.

Lave leiepriser
Gründere i oppstartsfasen er sjelden velstående, så med Berlins gunstige leiepriser (sammenlignet med andre storbyer) er det ikke rart at det har blitt en attraktiv by å etablere seg i. Sammenlignet med Oslo har byen nærmest gratis lokaler.

Forskning
Berlin har de siste årene satset tungt på forskning og nyvinning. Dette har gjort at en rekke gründere som har kompetanse på eller behov for kompetanse innen en myriade av forskningsfelt flokker til byen. I Norge har vi også gjort en del for forskningsmiljøet, men langt ifra nok. Her må staten og universitetene samarbeide tett for å sørge for et blomstrende miljø. Flere universiteter og forskningsinstitutter vil hjelpe.