Det er oss en stor glede å informere om at Jørund Rytman har blitt forfremmet til utenriks – og forsvarskomiteen. Jørund, som ikke hadde bedt om å bytte komite, ble først overrasket over tilbudet om å bytte til forsvarskomiteen, men takket etter lengre tids refleksjon ja til tilbudet.

–Dette gir meg en mulighet til å jobbe med noe som har engasjert meg over lengre tid. Jeg kommer til å engasjere meg sterkt i Norges frihandelsavtaler og i hvordan utenriksstasjoner kan få mer og bedre fokus på å fremme norsk næringsliv.
Det sitter allerede flere parlamentariske ledere og erfarne politikere i utenriks – og forsvarskomiteen. Her sitter blant annet Anniken Huitfeldt (komiteens leder), Christian Tybring-Gjedde, Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide, Liv Signe Navarsete, Bård Vegar Solhjell og Jonas Gahr Støre.
Jørund kommer til å bli FrPs talsmann innen bistandspolitikk, utenrikshandel, næringsutvikling innen utviklingssamarbeidet, EU – og EØS-saker og norske utenriksstasjoner.

Dette passer ham utmerket siden han allerede er FrPs eneste medlem av Stortingets EFTA- og EØS-delegasjon, og er medlem av Stortingets europautvalg. Dette er verv vi ønsker å understreke at han kommer til å beholde. I tillegg kommer han til å bli varamedlem i Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Saker som er til behandling i kommiteen nå er:
Nasjonal forsvarsindustriell strategi, Meld. St. 9 (2015-2016)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, Meld. St. 8 (2015-2016)
Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom, Meld. St. 37 (2014-2015)
Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet, Meld. St. 35 (2014-2015)