De av dere som har fulgt Jørund en stund er sannsynligvis klar over at det er lite vi synes er like viktig som privatliv. Vi her på Rytman.no er av den oppfatning at for å kunne bevare privatlivet må man ha muligheten til å benytte seg av kontanter – kongens mynt. Derfor dro Jørund og jeg torsdag kveld på et møte i kjelleren på det norsk Bergverksmuseum, bare noen steinkast fra Det Norske Myntverket der all norsk mynt fremdeles blir produsert. På møtet – som har sitt utspring i Facebook gruppen ’Ja til Kontanter’, en gruppe som i skrivende stund har 3453 medlemmer – deltok flere engasjerte mennesker med en variert bakgrunn og en ting til felles, et brennende engasjement for kontanters videre eksistens. Også en utsending fra næringslivets hovedorganisasjon deltok på møtet.

Under møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe, med det mål for øye å stifte en interesseorganisasjon for de som ønsker å bevare kongens mynt som gangbar valutta.

Sentrale medlemmer av arbeidsgruppen inkluderer gruppens leder Hans Christian Færden, Paul Oskar Rosenquist, Per Jørgensen, Alf Magne Henriksen og Haakon Sengsvoll. Asbjørn Mitusch bidrar på vegne av Jørund Rytman med politisk veiledning og vil hjelpe til å utarbeide en kommunikasjonsstrategi.