Søndag kveld representerte Rytman FrP under IKT-Norges debatt om digitaliseringen av Norge og budskapet var klart; se til Estland. Ett lite land som har bevist at også små land kan mestre Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Norge derimot har de siste 10 årene vært hjemsøkt av IKT-skandale etter IKT-skandale. Noen av disse har vært relativt katastrofale.

For eksempel kan vi nevne Altinn.no under Trond Giske og næringsdepartementet, og politiets IKT system kan det skrives bøker om. Det er vel heller ingen som kan glemme stortingets endrede og strengere straffelov som måtte utsettes fordi politiets datasystem var for gammelt!

Faktisk finnes det datasystemer hos politiet som er eldre enn Rytman(38) selv! Dette til tross for at vi hvert år bruker minimum 10 milliarder kroner på utvikling av offentlige systemer.

Blå-Blå Suksess

Vi har fremdeles en lang vei å gå når det kommer til statlig IKT, men de siste årene har vi gjort flere store fremskritt. A-ordningen som ble lansert i Januar sparer arbeidsgivere landet over for 600 millioner kroner hvert år ved å samle alle opplysninger om lønns- og ansettelsesforhold på ett sted; i stedet for på fem forskjellige skjemaer som måtte sendes til tre etater slik de måtte under de rød-grønne.

Vi kan også trekke frem digitaliseringen av rapporteringssystem for skip som sparer samfunnet for ca. 140årsverk. Også Bredbåndsinfrastrukturen skal oppgraderes.

Budsjettforslaget for 2015 inneholder bla. 110 millioner kroner i tilskudd til bredbånd. Ett av mange tiltak regjeringen har foreslått for å skape en infrastruktur for elektronisk kommunikasjon i verdensklasse. Dette er helt nødvendig og vil bringe Norge inn i den moderne tidsalder.

– Justisminister Anders Anundsen har tatt grep og lovet at den nye straffeloven vil bli iverksatt nå til høsten. Noe den forrige regjeringen hadde planer om å iverksette i 2017. Statsråd Robert Eriksson har vist handlekraft og fikk de ansvarlige sparket. Jeg vet at mye bra kommer fra helseministeren, og mye har allerede blitt gjort. Denne regjeringen har vist gjennomføringsevne og handlekraft, og det akter vi å fortsette med.