DemoStaten har over 3700 mrd kr spart i utlandet. Samtidig bygges de fleste veier ved at vi låner penger fra utlandet, og bilistene betaler tilbake lånet gjennom bompenger. Rentekostnadne er langt høyere enn hva oljefondet får når penger lånes til Tyskland. Dette er helt meningsløst, men kun FrP utfordrer denne pengesløsingen.

SVs Hallgeir Langeland har beklaget seg over at oljepenger ikke investeres i lyntog. Han kommer med et betimelig angrep på regjeringens politikk for bruk av oljepenger. Kritikken mot systemet er korrekt. Desverre er Langeland bare prat. FrP har fremmet forslag i Stortinget om å endre handlingsregelen for bruk av oljepenger. Vi vil skille mellom forbruk og investeringer i statsbudsjettet. Vi ønsker å definere vei og jernbane som investeringer, mens regjeringen kaller dette forbruk. Vi vil fremskynde lønnsomme infrastrukturprosjekter, regjeringen sier nei. Langeland er åpenbart enig med FrP, men i Stortinget stemmer han alltid på finansdepartementet. Kanskje på tide Langeland går i tog for å endre den økonomiske politikken. Lyntog blir det iallefall ikke med dagens regjering.

FrP er dog skeptisk til lyntog. Selv om det er teknisk mulig å bygge slike tog, så er de ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Investeringene er enorme. Inntektene dekker bare driftskostnadene. Da er det langt mer fornuftig å utvikle regiontogene og bygge bedre veier. F.eks. dobbelt jernbanespor til Kongsberg, motorvei til Kongsberg, ferdigstille motorveien til Hønefoss, ferdigstille oppgraderingen av riksvei 23 og riksvei 7 for å nevne noe.  Vi må gi folk flest et bedre tilbud til hverdagsreisene, ikke ferieturen man tar en gang i året. Med bedre infrastruktur kan vi utvide boligmarkedet, noe som vil redusere prisveksten på boliger. Desverre bruker regjeringen sine krefter på å telle penger fremfor å bygge ut infrastrukturen.