IMG_7677Visste dere at frem til 1814 var Norge underlagt den mest totalitære loven noen gang skrevet ned på papir? Den danske Kongeloven. Til tross for dette var det Norge, ikke Frankrike, som fikk verdens mest liberale grunnlov. Den ble undertegnet for 101år siden idag; 17 Mai 1814. Mennene som samlet seg på Eidsvoll var ikke sosialister, kommunister eller konservative. De var liberalister og de var nasjonalister.
Det er derfor naturlig at vi idag blir minnet på at det uten liberalismen ikke hadde vært noe fritt Norge. Som det mest liberalistiske partiet i nasjonalforsamlingen er dette en arv som veier tungt på våre skuldre, men vi i FrP – som mennene på Eidsvoll – skal fortsette å kjempe for friheten; til Dovre faller.