Toll FreeToll er en meget gammeldags måte å kreve inn inntekter til staten. Nå er tiden inne for å bygge ned barrierene.

Tolleryrket er faktisk et av verdens eldste yrker. I dag er tollerens oppgave å hindre ulovlig inn- og utførsel av varer, sørge for riktige deklaringer, samt fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter.

I gamle tider så var dette en grei måte å sikre inntekter til Kongen, men i de senere år har kronargumentet for å ha høye tollmurer rundt Norge vært å beskytte norsk industri.

De aller fleste land har skrotet en proteksjonistisk og nasjonalistisk politikk, og heller åpnet for mer frihandel over landegrensene.

Frihandel har blant annet ført til at Norge har blitt til en av verdens rikeste land på grunn av blant annet salg av olje, gass og fisk til hele verden, og det har kommet norske forbrukere til gode av nye eksotiske produkter i butikkene og billigere produkter som TV, biler, klær osv.

Mange andre fattige land i verden har ved hjelp av frihandel oppnådd mer velstand og det har fått millioner av mennesker ut av fattigdom.

Dessverre håver den norske stat inn ca 2,2 milliarder kroner i tollavgifter som medfører dyrere varer for nordmenn. Selv på varer som for eksempel tepper (11,2%), pledd (11,2%), gardiner (13,7%), rullegardiner (5,6%), kakemiks (9,47 kr per kg), puddingpulver (22,58 kr pr kg) osv. er det toll. Ikke akkurat varer som utgjør en kjempestor andel av norsk produksjon.

Tvert i mot medfører noen av disse ulogiske tollsatsene at norske eksportbedrifter må betale ekstraskatt. En av disse er Millba AS som er Nordens mest moderne bakeri som lager sine «amerikanske kaker» som donuts, brownies og muffins, og blant annet har mottatt Innovasjons Norges kommersialiseringspris for 2005.

Millba AS må årlig betale ca 2 millioner kroner i toll for kakemiks til den norske stat. Altså en ekstraskattebyrde for en bedrift som har blitt en suksessbedrift som eksporterer til store deler av verden. Dette rammer altså ikke bare norske forbrukere som får mindre valgfrihet og dyrere varer, men også norsk eksportnæring som for eksempel Millba AS.

Tollbarrierene må bygges ned!