I disse tiårene har vi kjempet for mer frihet til enkeltmennesket, og vi har vunnet mange slag på vegne av enkeltindividet. Men, dessverre så holder Staten fortsatt en klam hånd over mye av vår hverdag, og det er fortsatt ikke likebehandling mellom offentlige og private tilbydere innen for eksempel barnehagesektoren, skoler, hjemmepleien eller sykehjem. Dette er viktige saker for Fremskrittspartiet, og vi arbeider for at du skal få friheten til å velge.

Valgfrihet

Nettopp denne friheten til å velge og det at Staten tar altfor mye av lønningsposen til folk flest var vel mye av grunnen til Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ble stiftet 8. April i 1973 – og senere skiftet navn til det vi alle i dag kjenner som Fremskrittspartiet (FrP).

Tanken og ideen om at hvert individ eier seg selv, ens egenskaper, tid og kompetanse, er en av grunnpilarene i Fremskrittspartiets tankegods. Det å bytte disse kvalitetene og egenskapene mot penger, kalles å jobbe. Lønn er en erstatning for det. FrP mener det skal være en særdeles høy terskel for å kreve inn skatter og avgifter. Derimot vil lavere skatt og avgift på arbeid, motivere til mer jobbing og at færre arbeider svart.

Ytringsfrihet

Videre er ytringsfrihet noe som FrP setter særskilt høyt. Fri meningsutveksling kan spre gode tanker og ideer, for med det å imøtegå uliberale og usanne påstander. Ytringsfriheten er også viktig når vi ønsker å utfordre gode ideer slik at de forbedres ytterligere.  

Regjeringsklare FrP

Vårt liberalistiske folkeparti – FrP, vil gjerne nå ha enda flere medlemmer. Da vi ved stortingsvalget i 2009 opplevde tidenes beste valgresultat, og havnet på 22,9 prosent, sørget det for at FrP per i dag er det største opposisjonspartiet på Stortinget. FrP er også det nest, største partiet, og har 41 stortingsrepresentanter. Når høsten kommer skal FrP nok en gang gå til valg på enkeltmenneskets frihet. Vi er lei den sosialistiske regjeringen som har styrt i snart 8 år. Vi er lei av krenkingen av den private eiendomsrett, og lei av at regjeringen tynger oss ned med enda flere skatter og avgifter. Det er på tide med lavere skatter og avgifter og et solid, sterkt Fremskrittsparti i regjering.