For å gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å samhandle med offentlige myndigheter ønsker FrP/Høyre å fjerne registreringsavgiften i frivillighetsregisteret. Dette er noe LNU og flere andre organisasjoner har kjempet for i lang tid. I 2015 fjernet regjeringen årsavgiften for å gi mindre organisasjoner muligheten til å melde seg inn og dra nytte av de fordelene dette medbringer. På grunn av positive tilbakemeldinger har regjeringen besluttet å fortsette dette initiativet og har derfor fjernet avgiften også for 2016. 

Opplysningene i Frivillighetsregisteret skal gjøre det enklest mulig for de organisasjonene som melder seg inn, samtidig som de skal kunne benyttes av forvaltningen og andre offentlige organer.

Denne beslutningen er et viktig ledd i regjeringens strategi for forenkling inspirert av regnskapsregisteret og Enhetsregisteret.

Brønnøysundregistrene er i samarbeid med frivillig sektor i ferd med å utvikle digital løsning som skal gjøre det mulig å sende inn informasjon fra eget medlemssystem. Dette vil gjøre det enklere for lokallag som tilhører landsomspennende organisasjoner å benytte seg av tjenesten. Dette gjør at vi forventer økt bruk av registeret blant idrettslag tilknyttet NIF og foreninger tilknyttet LNU.

Jørund Rytman, som selv er småbarnsfar hadde følgende å si om saken

– FrP lovet under valget at vi skulle gjøre det enklere for gründere og små organisasjoner å eksistere i Norge. Siden den gang har vi i samarbeid med Høyre gjort en rekke små og store grep for å forenkle hverdagen. Dessverre er det ofte slik at de små – og spesielt – frivillige organisasjonene ofte har blitt glemt. Da vi i 2015 gjorde registrering i frivillighetsregisteret gratis ut året fikk vi mange positive tilbakemeldinger. Derfor at vi besluttet at vi ønsker å holde registreringen gratis også i 2016. Dette bør glede mange, både store og små, som engasjerer seg i idrettslag og frivillige organisasjoner av alle typer.