Søndre Aas Gård 3Høyre/FrP-regjeringen har sendt en melding til Stortinget som skal bidra til en enklere hverdag for norske bønder med interesse for gründerskap. Hovedmålet er å gjøre det enklere for landbrukere å utnytte sitt totale ressursgrunnlag uten unødvendige hindre. I meldingen viser regjeringen til en rekke gründere som har skapt nye arbeidsplasser utenfor det tradisjonelle landbruket

Det er viktig at det settes fokus på hvordan man kan utnytte de ressursene man har til å skape ytterligere verdier. Dette vil på sikt gi lovende nyetableringer anledningen til å vokse.

Lønnsomt landbruk handler om å se muligheten for vekst. De siste årene har  det utviklet seg stor etterspørsel etter lokal- mat og -drikke. Også innenfor reiselivet har nye muligheter presentert seg; blant annet er det stor etterspørsel etter opplevelsesreiser. FrP ønsker å tilrettelegge for utnyttelse av disse spennende markedene.

Vi opplever ikke landbruksnæringe som vesentlig forskjellig fra annet næringsliv. Landbruksgründere opplever de samme utfordringer som andre selvstendignæringsdrivende. Vi ønsker derfor ikke å gi landbruket spesialbehandling, men heller å oppfordre til økt profesjonalisering og markedsorientering ved hjelp av forenkling og avbyråkratisering.