Fly oljefondEr statlig eierskap i et flyselskap noe av det viktigste vi kan gi våre barn? Trolig ikke – men hvorfor har da flyselskap tilgang til oljefondets penger uten restriksjoner, mens helse, utdanning og infrastruktur må prioriteres opp mot hverandre? Velkommen til Arbeiderpartiets «ansvarlige økonomiske politikk».

Norge har en solid økonomi. Oljefondet utgjør nå ca. 3500 mrd kroner, takket være en superlønnsom oljenæring. FrP vil bruke dette handlingsrommet til å videreutvikle landet på en måte som gjør at milliardverdiene bevares og helst økes. I dag bruker vi storparten av oljeformuen på aksjekjøp og utlån i utlandet. AP kaller dette «ansvarlig økonomisk politikk». Utslagene er dog alt annet enn ansvarlige. Tyskland kan finansiere nye motorveier med billige oljepenger fra Norge. Nye bompengeprosjekt i Norge, må derimot låne dyre penger i utlandet. Oljefondets penger kan ikke brukes til bygging av veier i Norge, kun i utlandet. Årsaken er at AP ikke ser på veibygging som en investering, til tross for at fagfolk sier vi får 3,5 kr tilbake for hver krone som investeres i vei.

AP hevder at alle statens utgifter må fremkomme i statsbudsjettet, slik at politikerne prioriterer at oljepengene brukes til de viktigste sakene. Men AP sier ingenting om at enkelte ting kan få penger utenfor budsjettet, uten å måtte prioriteres. Man skulle tro det gjaldt forskning eller infrastrukturutbygging – prosjekter som styrker fremtidig verdiskaping. Eller lærere og sykepleiere, som AP ellers snakker så varmt om. Men nei. Da er visstnok vindmøller og fly langt viktigere. SAS og Statkraft har fått mange milliarder oljekroner, utenfor statsbudsjettets begrensninger. Bruker man en oljekrone mer enn AP ønsker til å bygge veier, så blir man beskyldt for å sløse bort pengene. Samtidig kan AP bruke ubegrenset med penger på et flyselskap, som taper penger. I hvilke økonomiske lærebøker finner vi slike prioriteringer anbefalt?