Regjeringen, med FrP i spissen, legger i dag frem et forslag om endringer i flyktningers trygderett, med dette ønsker regjeringen å oppfylle sitt løfte om å se nærmere på flyktninger og innvandreres bevilgninger og stønader fra folketrygden. Til vår store glede gjøres dette med bred støtte fra alle partier unntatt SV og MDG.

Vårt ønske er å unngå at økonomiske fordeler skal få innvandrere og flyktninger til å reise mot Norge, noe som tidligere har vært et problem. Flere stønader og goder faller nå bort eller får botidskrav på fem år. De fleste særregler knyttet til flyktninger faller også bort i den nye forslaget.

Det er på høy tid at vi strammer inn på flyktningers stønader og bevilgninger, flere av disse ordningene er eldre enn folketrygden. De har kostet Norge utallige milliarder og har fungert som en bremsekloss når det kommer til integrering.
Jørund Rytman

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Håpet er at dette forslaget og innskrenkningen av økonomiske fordeler dette fører med seg vil bidra til å gi innvandrere og flyktninger et etterlengtet intensiv for å komme seg ut i arbeid, noe som utvilsomt vil sette fart i integreringen.

Forslaget er anslått å spare den norske stat ca. 37 millioner kroner det første året og vil oppnå full effekt i 2060 da den norske stat vil spare rundt 3,5 milliarder kroner i året.

Dette forslaget vil også ruste Norge for fremtidige flyktningbølger og spare oss mange av de bekymringene fikk fikk i 2014 – 2015.

Les hele saken her.