ARENA Senter for europastudier ved Universitetet i Oslo (UiO), Juridisk fakultet ved UiO og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har til sammen mottatt 68.9 millioner kroner fra Horisont 2020 for å se nærmere på EUs rolle som global aktør.

Et av de viktigste spørsmålene forskerne har fått midler til å besvare er hvorvidt de tror EU er i stand til å takle den nåværende flyktningkrisen. Til sammen skal tre Horisont 2020s ti prosjekter ledes fra Norge.

Vi her på Rytman.no er storfornøyd med at norske forskere nå får EU midler til sin forskning og stiller oss avventende til de resultater forskningen måtte bringe. Vi er dog overbevist om at den eneste måten EU kan takle denne krisen er igjennom en strengere asylpolitikk. Vi synes også det ville vært spennende om noen så nærmere på hvordan krisen har påvirket Slovakia – som fokuserer på kristne flyktninger – og Ungarn og Bulgaria, som har stengt grensene.