Norge må være den oljenasjonen i verden som investerer minst i sitt eget land. Mens skyskrapere strekker seg mot himmelen i Emiratene, og Saudi-Arabia bygger motorveier på kryss-og-tvers av ørkenen, har Norge syltet ned 4.397 milliarder kroner på bok. Sammenlignet med andre oljeland er oljerikdommen her nesten usynlig, og Norge har dårligere veier enn mange u-land.

Norge går bra for tiden, men det er ikke Arbeiderpartiet som skapte oljen langs norskekysten. Oljen gir Norge en unik økonomisk situasjon sammenlignet med resten av Europa, og det er derfor Norge hittil har sluppet unna gjeldskrisen i eurosonen. Dette kommer neppe til å vare, og vi er helt avhengige av å investere i infrastruktur, selve ryggraden i norsk verdiskaping.

Anerkjente eksperter mener at Norge bruker oljerikdommen helt feil. SSB-rapporten «Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer» fra 24. april peker på at 45,5 mrd. kroner ekstra til samferdselsinvesteringer hvert år fremover bare gir moderate pressvirkninger i økonomien. Internasjonale eksperter fra Cambridge Systematics sier at Norge kan tjene 3,49 kroner for hver krone som investeres i de norske hovedveiene.

Oljeinntektene gir oss frihet til å bygge landet. Nå må vi handle.