BomstasjonStatsminister Jens Stoltenbergs personlige skatteløfte har vært: Så lenge han er statsminister vil han ikke heve skattenivået i Norge. Han har hele tiden påstått at skatte– og avgiftsnivået har ligget på 2004-nivå. Han sier han nå også vil frede det såkalte 2004-nivået på skatt også i en tredje stortingsperiode; fra 2013 og frem til 2017. Dette betyr at enkelte skatter og avgifter kan øke, men da må regjeringen sette ned tilsvarende slik at det samlede skatte- og avgiftsnivået ikke øker.

Tror vi noe på det?

Jeg er rimelig sikker på at de som kjører bil er enig i at bompenger har blitt en ny skatt. Bompenger har blitt en snikinnføring av skatt – uten at folk flest og næringsliv skal reflektere over hva det faktisk er

Hvis det blir noe av de planlagte bomstasjonene, så må bilistene fremover betale opp til 90 prosent av alle de nye broer, tunneler og veier.

Jeg synes det er ganske frekt. Når politikerne tidligere har tatt et kjempeløft for en viktig sak i en eller annen sektor, har de stort sett betalt for det også. Bevilget penger til det. Nå nøyer politikerne seg med å bestemme hvor fint og flott det skal bli, så lar de brukerne betale. Det blir som å invitere til middag, men når gjestene har kommet så ber de betale for seg. Selv om de samme gjestene tidligere har gitt deg penger til å betale for middagen.  

Bompenger er derfor en ekstra skatt. Når de rødgrønne lover ikke å heve skattenivået, er det faktisk juks, fordi de stadig øker veiavgiftene. Dette argumentet er tidligere blitt avvist av de andre partiene fordi skatter er noe som betales av hele befolkningen og som brukes til å finansiere velferdsgoder for hele samfunnet. Det er nesten som om de tror på det selv.

Nå er det så mange bompengeprosjekter at de aller fleste bilister og skattebetalere faktisk bidrar. For tretti år siden bidro bompengene til 5 prosent av riksvei-investeringene, nå finansierer bilistene nesten halvparten av alle nye statlige veier.

Bare de siste ti årene har bompengebidraget på riks- og fylkesvei blitt fire ganger større. Dette er ren skatte – og avgiftsøkning!

At bilistene finansierer nesten halvparten av alle nye statlige veier, innebærer at staten kan bruke halvparten av veibudsjettet på andre velferdsformål.

Bompenger har med andre ord blitt en generell ekstraavgift som brukes til generell velferd.

For 2013 er det anslått at bompengeselskapene vil stille 9,3 milliarder kroner til disposisjon for tiltak på riksveinettet. I tillegg kommer 4,6 milliarder bompenger til fylkesveier.

Til sammenligning er samlede statlige bevilgninger til riksveiinvesteringer på 10,6 milliarder kroner. Men skattebetalerne har allerede betalt drøye 60 mrd. kroner i bilrelaterte avgifter. Men kun 10,6 mrd. kroner av dette går til veibygging.

Videre så er det et tankekors at mens Norge låner ut penger til f.eks. Tyskland til nesten 1% rente, til veibygging, så bygger man bompengefinansierte veier i Norge med 3,51 % rente. Jeg vil kalle det molbopolitikk.

Bompengeordningen har også uønskede konsekvenser. Noe Regjeringen faktisk skriver i Nasjonal transportplan. Den viser til at ordningen favoriserer veiprosjekter hvor lokale myndigheter har tatt initiativ til bompenger, uavhengig av hva faglige myndigheter mener bør bygges først. «Bompenger øker de totale rammene for investeringer og fremskynder prosjekter som ellers ville blitt realisert på et senere tidspunkt», heter det i transportplanen.

Og konsekvensen av det er:  «Uheldige fordelingseffekter og økte transportkostnader for trafikanter og næringsliv, samt trafikkavvisning, er negative konsekvenser som kan følge av bompenger.»

Dette er en veldig usosial økning av skattene, for den rammer milliardærer og millionærer like hardt som den rammer en fattig småbarnsfamilie som må kjøre ungene til og fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Det rammer de familiene som har slekt et stykke unna, og må betale flere hundre kroner i bompenger i tillegg til allerede høy avgiftsbelastet drivstoff og allerede høy avgiftsbelastet bil.

Arbeiderpartiet later som om eiendomsskatt og bompenger ikke er en skatt. Det blir en veldig rar lek med ord. Jeg er ganske sikker på at bilister flest som blir noen kroner fattigere neste gang man passerer en bomstasjon kaller dette en ekstraskatt. Man får mindre penger å rutte med.  Så hvorfor påstår AP og regjeringen at det ikke er en skatt? Grunnen er statsministeren og regjeringen har lovet å holde skatter og avgifter på 2004-nivå. Derfor har de febrilsk forsøk å definere statens – og kommunenes inntekter som noe annet enn skatt eller avgift. Men de lurer kanskje seg selv og snubler litt i dette? Var tilfeldigvis innom Aps stortingsrepresentant og Aps finanspolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, sin nettside og en relativt fersk blogg han har skrevet (link: http://www.torgeirmicaelsen.no/politikk/ekstraregning-skattene-loper-i-hoyre-og-frp/ ). Der han forsøker å harselere med at FrP ønsker å gi skatte- og avgiftslettelser med 100 mrd. kroner. Vel, det synes jeg er en meget god målsetning i løpet av en fireårsperiode. Tatt i betraktning at den rødgrønne regjeringen i løpet av sin regjeringstid har økt skatte – og avgiftsinntektene fra Under 700 mrd. kroner  i 2005 til i overkant av 1200 mrd. kroner i 2013. 100 mrd. synes jeg personlig er for lite, men det er en annen debatt. Men i sin oppramsing skriver han svart på hvitt at eiendomsskattene i kommunene og bompenger er en skatt! Så da kan vi til slutt være enige om at eiendomsskatt og bompenger er en skatt, Torgeir?

Under de rødgrønne er myndighetenes inntekter fra eiendomsskatt og bompenger mer enn fordoblet! Og dette vil bare øke. Bare rundt Drammen planlegges ca. 20 bomstasjoner: http://dt.no/nyheter/vil-ha-20-bomstasjoner-rundt-drammen-1.7769920

Og flere signaler fra regjeringspartiene bekrefter at også skatteinnkrevingen på eiendom vil øke i fremtiden – hvis regjeringen får fornyet tillit.

Men hva blir den neste betaling til det offentlige som AP & co. bedyrer ikke er en skatte– og avgiftsøkning? Flere peker på flere og høyere egenandeler i helsevesenet. Er egenandel i helsevesenet en ekstraskatt, Torgeir?