Samarbeid2Jeg trenger alltid flere som kan bidra til min og Fremskrittspartiets kamp for lavere skatter og avgifter, ferre offentlige inngrep, og en mer smidig og effektiv offentlig sektor. Du kan være med på denne kampen på flere måter.

Det første store skrittet du kan ta, er medlemskap i Fremskrittspartiet, og, naturligvis, stemme på oss ved valgene fremover. Ved å bruke DIN demokratiske makt kan DU være med på å sikre at Norge beveger seg i riktig retning.

Det neste store skrittet på veien er at du engasjerer deg. Jeg trenger folk som deg, som kan være med på dugnaden som har skapt og fremdeless skaper Fremskrittspartiet. Særlig i valgkampen. Vi trenger all type frivilling medarbeidere. Alt fra FrP-sympatisører som kunne tenke seg å stå på stands dele ut brosjyrer sammen med oss eller støttespillere som vil være med å dele ut brosjyrer og annen valginformasjon i postkasser.

Dette er noen av oppgavene vi aldri kan få nok frivillige til:

  • Folk som liker å gå tur som tar med seg FrP-valginformasjon for å legge i postkasser.
  • Flinke folk til å steke vafler når vi har FrP-stands.
  • Gi kaffe til potensielle velgere som vil slå av en prat på FrP-stands.
  • Sjåfører
  • Telefonringere (for å invitere våre medlemmer til medlemsmøter, seminarer, konferanser, folkemøter og andre happenings)
  • Spreke folk til å hjelpe oss med opp – og nedrigging av stands, scener, lydutstyr osv. ved folkemøter.
  • Frivillige til å lage kaker, rundstykker og lign. til medlemsmøter og andre interne møter

Du er hjertlig velkommen til å ringe meg for å diskutere dette nærmere, på telefon 90933499, eller epost jhr@stortinget.no

Det er du og dine likesinnede som har gitt meg tilliten jeg forvalter i dag, og jeg kan ikke klare meg uten DIN støtte.