Det hersker liten tvil om at Norge går en ny tid i møte. Vi kan så smått skimte slutten på oljeeventyret og det gjenstår bare å finne ut om de levde lykkelig alle sine dager. Håpet er at driftige individer med nye tanker og idéer skal kunne sikre denne avslutningen og derfor fremlegger i dag regjeringen sin nye gründerplan med fokus på å tilrettelegge for investering og nyskapning. Dette er en videreføring av strategien som blant annet har ført til at vi i dag bruker 1,5 milliarder kroner mer på næringsrettet forskning en vi gjorde i 2013. Det var også dette som førte til et forslag om å utvide Innovasjon Norge med 100 millioner i 2015.

Til sammen er det planlagt tiltak for 400 millioner kroner i løpet av 2016. Planen er blant annet å bidra til bedre tilgang til Gründerkapital og å styrke gründerkulturen i Norge generelt. Økt beskyttelse av immaterielle verdier står også høyt på agendaen.

–Denne planen er et stort steg i riktig retning og vil sette Norge på kartet som et ledende gründerland.

En enklere start
Et av de viktigste stegene i den nye kampanjen er å sørge for bedre tilgang til kapital i de tidlige stadiene av gründerskap. Dette skal oppnås ved å tilrettelegge for en kombinasjon av privat og statlig investering.

Forenkling
Jørund Rytman er spesielt glad for å kunne informere om forenklingsdelen av gründerplanen.

–Gründere bør først og fremst få lov til å utvikle sine konsepter og ideer i fred. Dette er en av grunnene til at blå-blå regjering ønsker å forenkle dialogen mellom gründere og det offentlige. Hvis vi får til dette – og resten av målene våre – vil Norge bli et virkelig stort gründerland.

Les mer på
http://e24.no/naeringsliv/slik-vil-regjeringen-styrke-gr-ndersatsningen/23540861
http://www.3in.no/dette-er-den-nye-grunderplanen/
https://www.regjeringen.no/contentassets/05f1305cb2a94a379ff48c2f2c60d688/grunderplan_2015.pdf