CURRICULUM VITAE

Arbeidserfaring

Arbeidsgiver Tidsperiode Stilling
Stortinget 2005 – dd Stortingsrepresentant / Tidl. Finanskomiteen. Nå Utenriks- og forsvarskomiteen
Buskerud fylkeskommune 2003 – 2005 Gruppeleder FrP – www.bfk.no
Livsstilsservice AS 2002 – 2003 Daglig leder (deltid) – www.livsstilsservice.no
Buskerud FrP 2000 – 2001 Fylkessekretær (50% stilling – vikar) – www.buskerudfrp.no
Auxilio Megling ANS 1999 – 2000 Prosjektmegler (heltid)
Fremskrittspartiets Ungdom 1998 – 1999 Organisasjons – og reisesekretær (heltid)www.fpu.no
Kanal 7 Tyrifjord Radio 1994 – 1997 Radiojournalist og radiotekniker (deltid) – www.kanal7.no

Formalkompetanse

Tidsperiode Institusjon Eksamen
2004-2005 Handelshøyskolen BI Buskerud, www.bi.no  
  Styrekompetanse 2005
2002-2003 Kultur og medieanalyse 2003
  Markedskommunikasjon i et helhetsperspektiv 2002
  Vitenskapsfilosofi og utredningsarbeid 2002
  Organizational and Managerial Communication 2002
2001-2002 Informasjonsledelse 2002
  Informasjon og samfunnskontakt/PR 2002
  Massekommunikasjon 2002
  Organisasjonsteori 2002
  Produktledelse 2001
  Direkte markedsføring 2001
  Markedskommunikasjon 2001
2000-2001 Organisasjonspsykologi og ledelse 2001
  Markedsrett 2001
  Makroøkonomi 2001
  Markedsøkonomiens utvikling 2000
  Medier og kommunikasjon 2000
  Markedsføringsledelse 2000
1998-1999 Norsk Kunnskapsinstitutt (NKI) , www.nki.no  
  Ledelse og organisasjon 1999
1994-1997 Tyrifjord Videregående Skole , http://www.tyrifjord.vgs.no/  
  3-årig allmennfag (samfunnskunnskap fordypning) 1997
1992-1994 Bjerggata Skole, Sandefjord 1994
  Ungdomsskole  
1988-1992 Nærum Privatskole (Danmark), www.naerum-privatskole.dk 1992
  Barne- og ungdomsskole  
1984-1988 Bjergata Skole, Sandefjord  
  Barneskole  

 
Folkevalgte verv

Organ Tidsperiode Verv
Bystyret www.drammen.kommune.no 2007 – dd Medlem
Bystyrekomitè for Helse, sosial og omsorg, www.drammen.kommune.no 2007 – dd Medlem
Stortinget 2005 – dd Stortingsrepresentant
Regionsamarbeidsutvalget www.btvregion.no 2003 – 2007 Medlem
Fylkesutvalgetwww.bfk.no 2003 – 2007 Medlem
Hovedutvalg for utdanningwww.bfk.no 2003 – 2007 Medlem
Samarbeidsrådet for Ringerikeregion 2003 – 2007 Medlem
Kontrollutvalgetwww.drammen.kommune.no 2003 – 2007 Medlem
Fylkesrådet for funksjonshemmede www.bfk.no 2003 – 2007 Medlem
Valgnemdawww.bfk.no 2003 – 2007 Medlem
Referansegruppa for ny VGS i Hurum 2003 – 2007 Medlem
Arbeidsutvalget (BTV regionsråd) www.btvregion.no 2003 – 2007 Personlig vara
Admnistrasjonsutvalget 2003 – 2008 1. varamedlem
Kontaktutvalget for Østlandssamarbeid www.ostsam.no 2003 – 2007 1. varamedlem
Bystyrekomite kulturwww.drammen.kommune.no 2003 – 2007 1. varamedlem
Likestillingsutvalget www.btv.no 2003 – 2007 2. varamedlem
Drammen Bystyre www.drammen.kommune.no 2003 – 2007 5. varamedlem
KS landsting www.ks.no 2003 – 2007 Representant
Buskerud Fylkesting www.bfk.no 2003 – 2007 Fylkestingsrepr.
Hovedutvalg for utdanning www.bfk.no 2002 – 2003 1.varamedlem
Bystyrekomite 3 www.bfk.no 2001 – 2003 2. varamedlem
Hovedutvalg for utdanning www.bfk.no 1999 – 2003 3.varamedlem
Borgarting lagmannsrett www.domstol.no/borgarting/ 1999 – 2003 Lagrettemedlem og meddommer
Strømsø/ Danvik Bydelskomte 1999 – 2003 2. varamedlem

 

Tillitsverv

Organisasjon / selskap Tidsperiode Verv
Gründerforeningen www.grunderforeningen.no 2005 – d.d. Styreleder
Foreningen DIN SAK www.dinsak.no 2005 – 2006 Styremedlem
FrPs Stortingsgruppe 2005 – 2006 Landsstyrerepresentant
Sparebankstiftelsen DnB NOR www.sparebankstiftelsen.no 2003 – 2005 Repr. til generalforsamling
Stiftelsen Modum Blaafarveværk www.blaa.no 2003 – d.d. Pers.vara til styret
Stiftelsen Aktiv Ungdom www.aktiv-ungdom.no 2003 – d.d. Styreleder
Buskerud FrP www.buskerudfrp.no 2002 – 2006 Fylkesformann
Livsstilsservice AS og www.livsstilsbutikk.no 2001 – 2006 Styreleder
Innovasjon Invest AS www.innovasjoninvest.no 2004 – 05 Styremedlem
Det Liberale Selskab 2003 – 04 Ansvarlig for etablering av FrPs studentorganisasjon
Fremskrittspartiets Ungdom www.fpu.no 2003 – 04 2.nestformann
Fremskrittspartiets Ungdom www.fpu.no 2002 – 03 Leder av FpUs strategiutv
Næringslivsdagen på BI (NLD) http://bis.bi.no/nld/ 2001 – 02 Leder (BI Buskerud)
Studentforeningen på BI (BIS) http://bis.bi.no/buskerud/ 2001 – 02 Nestleder (BI Buskerud)
Fremskrittspartiets Ungdom www.fpu.no 2001 – 02 Konstituert 2.nestformann
Buskerud FrP www.buskerudfrp.no 2001 – 02 Politisk nestformann
Drammen SOS Rasismewww.sos-rasisme.no 2001 – 02 Nestleder
Buskerud FrPwww.buskerudfrp.no Valget 2001 Valgkampleder
Fremskrittspartiets Ungdom www.fpu.no 2000 – 02 Leder av kampanjeutvalget
Fremskrittspartiets Ungdom www.fpu.no 2000 – 02 Sentralstyremedlem
Drammen Natur & Ungdom www.nu.no 2000 – 01 Leder
Buskerud FrP www.buskerudfrp.no 2000 – 01 Styremedlem
Buskerud FpU www.buskerudfpu.no 1999 – 00 Organisatorisk nestformann
Drammen FpU www.drammenfpu.no 1999 – 00 Lokallagsformann
Fremskrittspartiets Ungdom www.fpu.no 1998 – 00 4. varamedlem til sentralstyret
Buskerud FpU www.buskerudfpu.no 1997 – 98 Fylkesformann
Hole FpU 1996 – 98 Lokallagsformann
Elevrådet, Tyrifjord VGS www.tyrifjord.vgs.no 1996 – 97 Elevrådsmedlem
Tyrifjord VGS, klasse 1 B www.tyrifjord.vgs.no 1994 – 95 Tillitsmann