Blått er studentenes farge

De rød-grønne partiene har jobbet hardt for å fremstå som miljøbeviste, fattigdomsbekjempende, studentvenner. De har også jobbet minst like hardt for å fremstille de blå-blå som sin strake motsetning. Det er tross alt vanskelig å hente stemmer på en sak der man ikke kan bygge et fiendebilde av motstanderen. Derfor vil nok nyheten om at [...]

Skrevet av |september 30th, 2016|Boligpolitikk, Finanspolitikk, Utdanning|0 kommentarer

Røyken Videregående Steinerskole

Stortingsrepresentant Jørund Rytman og fylkestingsrepresentant Lavrans Kierulf deltok i dag på et krisemøte på Røyken Videregående Steinerskole. Skolen – som nå har begjært seg konkurs – har 83 elever og sysselsetter 30 lærere. Som eneste videregående steinerskole i Norge med internat har skolen vært et viktig tilbud for elever i Norge som ikke har en steinerskole i nærområdet. De 83 elevene står nå ovenfor en stor utfordring med tanke på videre utdanning og det vil oppstå flere problemer for de som eventuelt nå må begynne på en vanlig videregående skole. Ikke minst for det læreplanen er en helt annen. […]

Skrevet av |oktober 16th, 2015|Utdanning|0 kommentarer