Dødsskatten

Det første Fremskrittspartiet, Høyre og de andre ikkesosialistiske partiene gjør når vi får regjeringsmakt i 2013, er å avskaffe norsges mest forhatte skatt – arveavgiften! Og det er det mange gode grunner til at vi skal! […]