Krever å få utbetalt skattepengene før

Estland: To dager. Norge: Flere måneder. Rytman krever svar. - Jeg kan ikke forstå hvorfor det tar opp til syv måneder fra vi har levert  selvangivelsen til Skatteetaten er ferdig med å behandle den og vi endelig  får penger til gode utbetalt, sier stortingsrepresentant og medlem av  finanskomiteen Jørund Rytman til NA24. Les mer i NA24...

Skrevet av |mai 14th, 2012|Byråkrati, Skatt|0 kommentarer

Frp om tollkontroll 10 år tilbake i tid: – Helt vilt!

Uten mistanke kan tollvesenet sjekke alle nordmenn i valutaregisteret og kreve bevis for utenlandskjøp for over 25.000 kroner ti år tilbake i tid. Dersom du ikke greier å legge frem det tollmyndighetene vil se, risikerer du tilleggstoll. Les mer i Aftenposten...

Skrevet av |mai 13th, 2012|Byråkrati, Håpløs politikk, Toll|0 kommentarer

Anker ikke dom om skattelister

Finansdepartementet er dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Nordhordaland tingrett har kommet til at det er i strid med menneskerettighetene at Skatteetaten gir private skatteopplysninger til media slik at de kan legge dem ut på nettet i søkbar form. Reglene er endret i ettertid, så Finansdepartementet ser ikke grunn til å anke dommen, selv om de er uenig i deler av den. […]

Skrevet av |mai 6th, 2012|Håpløs politikk, Skatt|0 kommentarer

Bløffer om skattenivået

Så hendig å sitte med makten, da kan man definere virkeligheten. Det tror i alle fall den rødgrønne regjeringen. Nå later de som om eiendomsskatt og bompenger ikke er en skatt. Det blir en pinlig lek med ord. Jeg er sikker på at du like fullt blir noen kroner fattigere neste gang du passerer en bomstasjon. Bakgrunnen for en slik lek med ord er at den rødgrønne regjeringen lovet å holde skatter og avgifter på 2004 nivå. Da gjelder det å definere stat/kommunes inntekter som noe annet enn skatt eller avgift. Ikke la deg lure.   […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Brutte løfter, Skatt|1 Comment

Tollfri import for varer under 1000 kroner

Fremskrittspartiet har foreslått å heve grensen for tollfri import fra 200 kroner til 1000 kroner. Det tragikomiske og interessante i denne saken er at de alle partiene har lovet velgere at man vil heve grensen. Så når Fremskrittspartiet nå for tredje gang på få år foreslo å øke den, hadde jeg håpet at flere partier hadde støttet oss. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Dokument-8-forslag, Toll|0 kommentarer

Gammeldags ekstraskatt

Toll er en meget gammeldags måte å kreve inn inntekter til staten. Nå er tiden inne for å bygge ned barrierene. Tolleryrket er faktisk et av verdens eldste yrker. I dag er tollerens oppgave å hindre ulovlig inn- og utførsel av varer, sørge for riktige deklaringer, samt fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter. I gamle tider så var dette en grei måte å sikre inntekter til Kongen, men i de senere år har kronargumentet for å ha høye tollmurer rundt Norge vært å beskytte norsk industri. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Skatt, Toll|0 kommentarer

Skattelistene krenker privatlivets fred

15. desember 2008 debatterte Stortinget et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring Gjedde og undertegnede fra Fremskrittspartiet. Forslaget fikk kun støtte fra Høyre og KrF, og konsekvensen er at dine personlige og private opplysninger fortsatt legges ut for at andre skal kunne grave i dem. Fremskrittspartiet er enkeltindividets forkjemper og vil verne om privatlivets fred. Vi er derfor motstandere av offentliggjøring av skattelistene og har av den grunn fremmet forslag om å forby dette fordi det er en trussel og krenkelse av personvernet. Vi mener dette er en sak mellom skattemyndighetene og den enkelte skatteyter. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Dokument-8-forslag, Skatt|0 kommentarer

Dødsskatten

Det første Fremskrittspartiet, Høyre og de andre ikkesosialistiske partiene gjør når vi får regjeringsmakt i 2013, er å avskaffe norsges mest forhatte skatt – arveavgiften! Og det er det mange gode grunner til at vi skal! […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Arveavgift, Skatt|0 kommentarer