Statsbudsjettet som sovepute

Den norske løve gjesper seg igjennom tiden hvor den burde rustet seg mot fremtidens store utfordringer Da er statsbudsjettets hovedtall og skatteopplegg behandlet i Stortinget. Finansdebatten varte over 14 timer.. Jeg vil si at i et statsbudsjett med en utgiftsside på 1065 mrd. kroner og en inntektsside på ufattelige 1300 mrd. kroner skulle det være mye forskjellig å debattere. Debatten ble imidlertid ganske ensidig, og regjeringspartiene fokuserte i hovedsak på én ting: formuesskatten. Inntektene fra denne utgjør litt over én prosent av statens inntekter. Så da får vi bare konstatere at valgkampen er i gang. Og la meg derfor bare slå fast: FrP ønsker ikke at folk med millioninntekter skal betale null i skatt, og vil foreta grep for å sikre at alle med skatteevne bidrar. Men formuesskatten skal vekk fordi den er skadelig for norske virksomheter, norske arbeidsplasser og norsk eierskap. Å tvinge noen til å ta ut utbytte fra bedriften for å betale formuesskatt er å tvinge noen til å fjerne investeringsmuligheter som knytter seg til arbeidsplasser i bedriften. […]

Skrevet av |desember 8th, 2012|Finanspolitikk, Håpløs politikk, Statsbudsjett|0 kommentarer

Uttaksmerverdiavgift – Lovløshet og vill vest?

Jobber du som håndverker og vil bygge på hus eller hytte må du passe på. Da havner du i hengemyren for uttaksmerverdiavgift. Varer og tjenester som tas ut av bedriften skal nemlig ilegges merverdiavgift. For varer, dvs. materialer, er dette en selvfølge, ellers slapp man jo unna avgiften. Men for selve arbeidet du utfører, eller tjenesten, er det ikke like logisk. Tenk om du skulle få avgiftskrav fra skattemyndighetene etter å ha bygget på hytta på fritiden? Dette skjer. Og kamp mot skattemyndighetene er som kjent ingen spøk. Kravet skal først betales, også kan man diskutere i ettertid. Men hva sier regelverket? Reglene er ikke lovfestet, og Stortinget sa i sin tid at det ikke skulle svares avgift når man gjorde ting privat, men det at reglene ikke er lovfestet gir i realiteten skattemyndighetene fritt spillerom. Og Finansdepartementet innrømmer selv at avgrensningen er vanskelig. Hør bare: […]

Skrevet av |september 7th, 2012|Byråkrati, Finanspolitikk, Håpløs politikk, Skriftlige spørsmål|1 Comment

Flyselskap til våre barn?

Er statlig eierskap i et flyselskap noe av det viktigste vi kan gi våre barn? Trolig ikke – men hvorfor har da flyselskap tilgang til oljefondets penger uten restriksjoner, mens helse, utdanning og infrastruktur må prioriteres opp mot hverandre? Velkommen til Arbeiderpartiets «ansvarlige økonomiske politikk». […]

Skrevet av |mai 29th, 2012|Håpløs politikk|0 kommentarer

Rødgrønn bærtur straffer boligkjøperne

Boligprisene har økt betydelig de siste ti årene, og der hvor det tidligere var lett for en enslig førstegangsetablerer å komme inn på boligmarkedet er det blitt vanskelig. Med mindre man har noen å kjøpe sammen med, rike foreldre eller store oppsparte midler, kan man glemme å komme inn på boligmarkedet i de store byene. Hvordan reagerer regjeringen? Jo, ved systematisk å gjøre det enda vanskeligere, over hele fjøla. Boligprisene har steget betraktelig de siste ti-tolv årene. Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at prisene for boliger på landsbasis er nær doblet fra 2000 til i år. Veksten er størst i de store byene, f.eks hele 44% på bare tre år i min egen hjemby Drammen. Ord som «inflasjon», «prisfest» «eksplosiv vekst» sitter løst i mediene – og hos mange politikere. Det er kanskje lett å la seg sjokkere av tallene, og så dirre av harme mens man tordner mot griske meglere og ville budrunder. «DETTE MÅ REGULERES» roper de, for mennesker som tror at fremtiden kan vedtas liker dårlig at prisene endres uten at de har vedtatt det først. […]

Frp om tollkontroll 10 år tilbake i tid: – Helt vilt!

Uten mistanke kan tollvesenet sjekke alle nordmenn i valutaregisteret og kreve bevis for utenlandskjøp for over 25.000 kroner ti år tilbake i tid. Dersom du ikke greier å legge frem det tollmyndighetene vil se, risikerer du tilleggstoll. Les mer i Aftenposten...

Skrevet av |mai 13th, 2012|Byråkrati, Håpløs politikk, Toll|0 kommentarer

Norske bompenger betaler for tyske motorveier

Den statlige Kommunalbanken finansierer norske veiprosjekter. Banken henter nesten alle pengene gjennom dyre lån fra utlandet, deriblant Tyskland. Samtidig har vi tusenvis av milliarder i oljefondet. Oljefondet får ikke lov til å låne penger til norske banker. Oljefondet får derimot lov til å låne penger til Den tyske stat, til bare 1.8% rente. Dette bruker tyskerne til å bygge motorveier. Sagt på en annen måte; vi bygger veier til dyr rente, mens vi lar tyskerne bygge veier til billig rente. Det er fullstendig unødvendig når vi har milliarder på bok som gir oss handlefrihet uten å måtte betale dyr rente til utlandet. Det blir litt som om man skulle tatt dyre kredittkortlån for å investere de lånte pengene i en ordinær sparekonto, og så sliter med å betale husleia fordi man har håpløse og unødvendige renteutgifter. Fullstendig høl i huet! Dette tok FrPs fire musketerer opp i Stortingets spørretime, men finansministeren Sigbjørn Johnsen svarte på samme måte som regjeringen alltid svarer, nemlig at rare teoretiske prinsipper de selv har laget er viktigere enn sunn fornuft. […]

Skrevet av |mai 6th, 2012|Håpløs politikk|3 Kommentarer

Anker ikke dom om skattelister

Finansdepartementet er dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Nordhordaland tingrett har kommet til at det er i strid med menneskerettighetene at Skatteetaten gir private skatteopplysninger til media slik at de kan legge dem ut på nettet i søkbar form. Reglene er endret i ettertid, så Finansdepartementet ser ikke grunn til å anke dommen, selv om de er uenig i deler av den. […]

Skrevet av |mai 6th, 2012|Håpløs politikk, Skatt|0 kommentarer