Statsbudsjettet som sovepute

Den norske løve gjesper seg igjennom tiden hvor den burde rustet seg mot fremtidens store utfordringer Da er statsbudsjettets hovedtall og skatteopplegg behandlet i Stortinget. Finansdebatten varte over 14 timer.. Jeg vil si at i et statsbudsjett med en utgiftsside på 1065 mrd. kroner og en inntektsside på ufattelige 1300 mrd. kroner skulle det være mye forskjellig å debattere. Debatten ble imidlertid ganske ensidig, og regjeringspartiene fokuserte i hovedsak på én ting: formuesskatten. Inntektene fra denne utgjør litt over én prosent av statens inntekter. Så da får vi bare konstatere at valgkampen er i gang. Og la meg derfor bare slå fast: FrP ønsker ikke at folk med millioninntekter skal betale null i skatt, og vil foreta grep for å sikre at alle med skatteevne bidrar. Men formuesskatten skal vekk fordi den er skadelig for norske virksomheter, norske arbeidsplasser og norsk eierskap. Å tvinge noen til å ta ut utbytte fra bedriften for å betale formuesskatt er å tvinge noen til å fjerne investeringsmuligheter som knytter seg til arbeidsplasser i bedriften. […]

Skrevet av |desember 8th, 2012|Finanspolitikk, Håpløs politikk, Statsbudsjett|0 kommentarer

Hva bør vi forvente av Regjeringens forslag til statsbudsjett i morgen?

Statsbudsjettet fremlegges i morgen, mandag 8. oktober. Hva bør vi egentlig forvente? Mye går veldig bra i Norge. Takket være at ”vi vant i lotto”. Vi fant olje! Oljenæringen smører norsk økonomi. Årlige investeringer har økt fra ca. 60 mrd kroner til ca. 200 mrd. kroner på ti år. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har anslått at arbeidsledigheten hadde vært nesten 100.000 høyere uten oljenæringens stimulans inn i norsk økonomi. Samtidig tar vi oss råd til at ca. 700.000 nordmenn i arbeidsfør alder står på utsiden av arbeidslivet. Vi har et voksende byråkrati, et stort skjemavelde og en offentlig sektor som ikke stimulerer til tilstrekkelig effektivisering. Det underinvesteres i viktig realkapital slik som infrastruktur, bygningsmasse (sykehus og skoler som forfaller), og forskning. Det er ikke bærekraftig på sikt. Vi må stimulere folk til å jobbe. Landet trenger arbeidskraft. Det må lønne seg å jobbe. […]

Skrevet av |oktober 7th, 2012|Finanspolitikk, Statsbudsjett|0 kommentarer