I tog for mer oljepenger

Staten har over 3700 mrd kr spart i utlandet. Samtidig bygges de fleste veier ved at vi låner penger fra utlandet, og bilistene betaler tilbake lånet gjennom bompenger. Rentekostnadne er langt høyere enn hva oljefondet får når penger lånes til Tyskland. Dette er helt meningsløst, men kun FrP utfordrer denne pengesløsingen. […]