Rødgrønn bærtur straffer boligkjøperne

Boligprisene har økt betydelig de siste ti årene, og der hvor det tidligere var lett for en enslig førstegangsetablerer å komme inn på boligmarkedet er det blitt vanskelig. Med mindre man har noen å kjøpe sammen med, rike foreldre eller store oppsparte midler, kan man glemme å komme inn på boligmarkedet i de store byene. Hvordan reagerer regjeringen? Jo, ved systematisk å gjøre det enda vanskeligere, over hele fjøla. Boligprisene har steget betraktelig de siste ti-tolv årene. Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at prisene for boliger på landsbasis er nær doblet fra 2000 til i år. Veksten er størst i de store byene, f.eks hele 44% på bare tre år i min egen hjemby Drammen. Ord som «inflasjon», «prisfest» «eksplosiv vekst» sitter løst i mediene – og hos mange politikere. Det er kanskje lett å la seg sjokkere av tallene, og så dirre av harme mens man tordner mot griske meglere og ville budrunder. «DETTE MÅ REGULERES» roper de, for mennesker som tror at fremtiden kan vedtas liker dårlig at prisene endres uten at de har vedtatt det først. […]

Tollfri import for varer under 1000 kroner

Fremskrittspartiet har foreslått å heve grensen for tollfri import fra 200 kroner til 1000 kroner. Det tragikomiske og interessante i denne saken er at de alle partiene har lovet velgere at man vil heve grensen. Så når Fremskrittspartiet nå for tredje gang på få år foreslo å øke den, hadde jeg håpet at flere partier hadde støttet oss. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Dokument-8-forslag, Toll|0 kommentarer

Skattelistene krenker privatlivets fred

15. desember 2008 debatterte Stortinget et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring Gjedde og undertegnede fra Fremskrittspartiet. Forslaget fikk kun støtte fra Høyre og KrF, og konsekvensen er at dine personlige og private opplysninger fortsatt legges ut for at andre skal kunne grave i dem. Fremskrittspartiet er enkeltindividets forkjemper og vil verne om privatlivets fred. Vi er derfor motstandere av offentliggjøring av skattelistene og har av den grunn fremmet forslag om å forby dette fordi det er en trussel og krenkelse av personvernet. Vi mener dette er en sak mellom skattemyndighetene og den enkelte skatteyter. […]

Skrevet av |mai 3rd, 2012|Dokument-8-forslag, Skatt|0 kommentarer