De rød-grønne partiene har jobbet hardt for å fremstå som miljøbeviste, fattigdomsbekjempende, studentvenner.
De har også jobbet minst like hardt for å fremstille de blå-blå som sin strake motsetning. Det er tross alt vanskelig å hente stemmer på en sak der man ikke kan bygge et fiendebilde av motstanderen.

Derfor vil nok nyheten om at de Rød-Grønne gjorde særdeles lite for studenter bli møtt med vanntro, mens nyheten om at de Blå-Blå faktisk har gjort livet som student enklere, vil bli møtt med enorm skepsis. Ikke desto mindre er dette sannheten.

Reell økning i studiestøtten

jarmoluk / Pixabay

At de Blå-Blå nå skal foreta den første reelle økningen i studiestøtten siden 2005 (da de rød-grønne, med Stoltenberg i spissen, fikk makten) kan bli vanskelig å svelge. Innvendinger som «vi økte den faktisk med x-antall kroner i 2006! Og 2007! Og til og med i 2010!» vil komme på løpende bånd. Bit deg merke i disse. De er oppgitt i kroner og øre.

Dette er et triks de rød-grønne er meget glad i. Dessverre har det seg slik at det ikke er noen reell økning av studiestøtten hvis KPI (Konsumprisindeksen) stiger mer enn eller tilsvarende studiestøtten. Dette har i det store og hele vært tilfellet siden 2005.
Derfor har vi på Blå-Blå side nå besluttet å øke studiestøtten til 10 408 kroner.

Dette – for de av dere som har bitt dere merke i argumentet vi presenterer i denne artikkelen – tilsvarer en økning på 3,1%. I den samme perioden er KPI forventet å stige med 2,5% og lønnsveksten med 2,7%. Det betyr at under Blå-Blå regjering får studenter en reell studiestøtteøkning på 0.6% mot arbeidslivets 0.2%.

Flere rimelige studentboliger

leleblad / Pixabay

Regjeringen har gitt et formelt løfte (tilsagn) om tilskudd til 2 200 studentboliger neste år.
Dette er, som de av dere som har fulgt utviklingen de siste ti årene vet, mer enn dobbelt så mange som gjennomsnittet under den Rød-Grønne regjeringen.

Bare i år har Buskerud fått nye godt av den Blå-Blå regjeringens satsning på studenter.  Vi annonserte tidligere i år at Drammen og Kongsberg skulle få 255 nye studentboliger, men det stoppet ikke der. Ved studiestart 2016 sto nemlig 154 nye studentboliger klare ved Ringerike Campus.

Rytman, som deltok på åpningen av disse hadde følgende å si om saken,

– Flere studentboliger i Ringerike, Drammen og Kongsberg har vært en av mine kampsaker i alle valgkampene jeg har vært med på. Derfor er det ekstra moro å være her i dag.

Rytman kunne heller ikke rose lokalpolitikerne på Ringerike nok

– Lokalpolitikere og administrasjonen her i Ringerike har gjort en fantastisk jobb. Både planleggingsprosessen og byggingen har skjedd i rekordtempo. Dette er virkelig et eksempel til etterfølgelse. Politikere og byggesaksavdelinger landet over har noen å lære av Ringerike.