FinansdepartementetFinansdepartementet er dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Nordhordaland tingrett har kommet til at det er i strid med menneskerettighetene at Skatteetaten gir private skatteopplysninger til media slik at de kan legge dem ut på nettet i søkbar form.

Reglene er endret i ettertid, så Finansdepartementet ser ikke grunn til å anke dommen, selv om de er uenig i deler av den.

Dette er en interessant dom, fordi den viser at den særnorske praksisen med å offentliggjøre skattelistene – som jeg og Fremskrittspartiet har kjempet mot med klør og nebb – er i strid med menneskerettighetene! Og heller enn å ta det inn over seg fortsetter regjeringen i sedvanlig «vi er ikke enige, men bryr oss ikke»-stil.

Når Fremskrittspartiet kommer i regjering ved neste korsvei skal det bli slutt på denne lempfeldige omgangen med borgernes personopplysninger! 

Lenke til Aftenspostens sak om dette