04I det reviderte statsbudsjettet for 2015 forslår regjeringen, med FrP i spissen, å bevilge 11,3 millioner kroner til UDI for behandling av utvisningssaker Det anslås at bevilgningen vil sørge for at 1 100 flere utvisningssaker blir behandlet i løpet av året. Regjeringen påpeker at utvisning er ett viktig verktøy i kampen mot kriminalitet; som sørger for at uønskede individer ikke ligger det norske samfunn til byrde.

FrPs Jørund Rytman er godt fornøyd med denne utviklingen; en utvikling han mener sender ett klart signal om at Norge ikke lenger vil tolerere at kriminelle individer gjemmer seg blant samfunnets mest utsatte grupper.

-Det er bekymringsverdig at kriminelle kan gjemme seg blant flyktninger som kommer til Norge for å søke beskyttelse. Det svekker tilliten til UDI og fører i tillegg til en beklagelig mistillitt mellom det norske folk og det store flertall av innvandrere, som er lovlydige.
Det forventes mer enn 11 000 utvisningssakerinnen utgangen av 2015. Dette som ett direkte resultat av den blå-blå regjeringens satsing på bruk av politiet for å utvise individer som oppholder seg ulovlig innenfor Norges grenser.